BÖN

Något som jag tror många Kristna brottas med utan att jag tror så många öppet vill erkänna det, är denna fråga om vem man ska be till. Men speciellt så tror jag denna fråga är problematisk för treenighets troende Kristna eftersom i treenighetsläran så är det tre personer som är Gud så frågan blir ju då vem man ska be till. Det är detta som gör den falska treenighetsläran så farlig eftersom den förvirrar människor. Förvirring skadar en människas tro på Gud eftersom man får en oklar Gudsbild.

Men Bibeln är väldigt tydlig i denna fråga

Mat 6:6

Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig. 

Jesus lär oss att vi ska be till Fadern

Mat 6:9

Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen. Ge oss i dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda. 

Jesus lär oss tydligt att det är Fadern vi ska bi till. Detta tycker jag också är ett starkt argument för att det är endast Fadern som är Gud, varför annars skulle Jesus lära oss att vi ska be till Fadern, för om nu Gud består av tre personer så spelar det ju ingen roll vem man ber till av dom tre personerna eftersom dom är alla tre lika mycket Gud. Men vi kan absolut tala med Jesus också eftersom han är den som är vår broder och Herre.

Men vi ska förstå att det är Fadern som är Gud och att det inte finns någon tredje person i en Gudomlig trio som heter den helige ande. Utan den Helige Anden är Faderns Ande som Fadern sedan låter bli allt i sin Son Jesus när Jesus återuppstår från dom döda, Jesus får av Fadern ta emot Anden alltså bli verkligen ett med sin Fader när Han blir förhärligad av Fadern efter uppståndelsen. Jesus blir konsumerad av Anden. Fadern blir allt i sin Son.

Joh 14:20 Den dagen ska ni förstå att jag är i min Far, och att ni är i mig och jag i er. 

Joh 14:23 Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. 

Joh 17:21 Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. 

Apg 2:33 Han (Jesus) har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige Ande av Fadern, och han har utgjutit det som ni ser och hör.

1Ko 15:45 Så står det också skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam (Jesus) blev en livgivande ande. 

2Ko 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 

2Ko 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesu skull.

Paulus säger klart och tydligt att Jesus är den Helige Anden 

Rom 8:26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. (1Tim 2:5)

Sedan i vers 34 talar Paulus återigen om vem den Heliga Anden är:

Rom 8:34 Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.