VIDEO


                                                               TREENIGHETSFRÅGAN

EVOLUTION VS SKAPELSETRO

Mats Molén Livets uppkomst

Creation vs Evolution seminar. Walter Veith & Ben Carson

BIBELÖVERSÄTTNINGAR

Hur vet vi vilken översättning som är best?

The new age Bible


                                                              BIBELNS PROFETIOR

                                         Daniel 2

                                        Daniel 7

                                       Daniel 8

                                       Daniel 9