VEM ÄR DEN ENDE SANNE GUDEN?

Bibeln är tydlig med vem som är Gud, Bibeln är tydlig med att Gud är endast en person och Han benämns i Bibeln som Fadern:

1Ko 8:6 så har VI BARA EN GUD, FADERN från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.

Vi ser här att vi troende endast har en Gud nämligen Fadern, sedan står det att vi har en Herre. Denna Herre är Jesus Kristus. Han är satt som Herre över Guds nya skapelse och Jesus är också den som Fadern har skapat den nya skapelsen igenom, han sitter på Gud Faderns högra sida och regerar i sin Fadern namn, Jesus har fått denna titel.

Apg 2:36 Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud GJORT till både Herre och Messias."

Det finns många som idag tror att Jesus är Gud, men detta är inte Bibliskt för man behöver inte få titeln Herre om man är Gud, detta är logik. Sedan säger Jesus att Fadern är hans Gud:

Joh 20:17 Jesus sade till henne: "Rör mig inte, för jag har inte stigit upp till Fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min Far och er Far, till min Gud och er Gud."

Mat 27:46 Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: " Eli! Eli! Lema sabaktani? " Det betyder: " Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? "

Upp 3:12 Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn.

Jesus är tydlig med att han har en Gud och detta bevisar ju tydligt att Jesus inte är Gud eftersom Gud kan inte ha en Gud. Men om nu Jesus är Gud och Fadern också är Gud så har vi två Gudar och detta är inte Bibliskt, Bibeln beskriver Gud som endast en person mer än tusengånger i Bibeln.

5Mo 6:4 Hör, Israel! Herren vår Gud, Herren är en.

Jes 44:24 Så säger Herren din återlösare, han som format dig sedan moderlivet: Jag, Herren, är den som har gjort allt, den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig?

Jesus säger också att Fadern är den enda sanna Guden:

Joh 17:3 Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

Den som Jesus är sänd av är Fadern:

Joh 12:49 Jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala.

Så det är tydligt att Fadern är den som är den enda sanna Guden i Joh 17:3.

Jesus Gud är alltså Fadern och Fadern är den enda sanna Guden, så om nu Jesus säger att hans Gud är den ENDA SANNA GUDEN så kan vi som Jesus efterföljare inte ha en annan Gud en Jesus Gud.

Men tyvärr så är det inte många som har denna tro utan många som kallar sig Kristna idag tror att Gud består av tre personer, Gud Fadern, Gud sonen och Gud den heliga Anden och dessa personer är distinkta personer så fadern är inte sonen och inte den heliga anden så man tror alltså att Gud är tre personer. Men det finns inte en enda vers i Bibeln som tydligt beskriver Gud på detta sättet och vi kan inte finna en enda vers i Bibeln som beskriver att Guds folk tillbad en treenig Gud.

Sedan eftersom Bibeln beskriver Gud som endast en "Han" en person så går inte det ihop med treenighetsläran eftersom treenighetens gud består av tre "Han" men tre han kan inte vara en han, detta är självklart. 

Frågan man borde ställa sig själv om man är treenighetstroende är varför man inte kan hitta en enda vers i hela Bibeln där man kan läsa om att Guds folk tillbad en treenig Gud? Detta tycker jag är ett sådant strakt bevis för att det Kristna Guden inte är en treenig Gud.