VEM ÄR GUD?

Finns det någon där uppe som ser oss?

                       FINNS GUD?

Denna fråga tror jag alla människor har ställt sig någon gång i livet, och det finns vissa som säger ja på den frågan och andra som säger nej. Men jag vill nu dela med mig till dig varför jag tror att det finns en Gud, och jag tror att beviset för Hans existens finns i Hans skapelse. När man ser en soluppgång, när man tittar upp en natt mot stjärnorna, när man ser alla dom vackra varelserna Han har skapat. Dom vackra blommorna en vacker sommar dag, allt vittnar om Guds kärlek och Guds oförståeliga vishet. Vi ser hur allt är så superavancerat skapat, men ändå säger många att det finns ingen tanke bakom skapelsen utan endast tid och slump har skapat allt detta vackra.

Men om det nu finns en Gud, hör Han oss? Bryr Han sig om oss? Eller är Han så långt borta så att vi inte kan nå Honom?

Jag tror att om vi vill så kan vi bjuda in Honom i våra liv och Han längtar efter att få komma in i våra liv och visa oss Sin Kärlek till oss. Gud är bara en bön ifrån oss.

Men vem är då Gud? Det finns många så kallade gudar i denna värld, vi lever i en värld av förviring och där det finns många olika religioner. Men det finns bara en Gud, den Guden som uppenbarde sig för Abraham och som uppenbarde sig för Moses och som sände Sin Son Jesus för att rädda oss från ondskan. Den Guden som trots vårat stora svek mot Honom ändå vill rädda oss tillbaka till en relation till Honom. Men säger du, detta har vi ju hört så många gånger, vad är det som bevisar att just den Kristna Guden är sann??

Svaret på den frågan är att Gud har bevisat genom sitt ord att Han är verklig och den enda sanna Guden.

Jes 42:8

Jag är HERREN, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder. Se, vad jag förut förkunnade har kommit. Nu förkunnar jag nya ting, innan de visar sig låter jag er höra om dem.

Så Gud har talat till människor om saker som ska ske i framtiden: 

Jes 13:19

Med Babel, rikenas krona, kaldeernas vackra stolthet, skall det gå som när Gud omstörtade Sodom och Gomorra. Aldrig mer skall det bli bebyggt, från släkte till släkte skall det ligga obebott. Ingen arab skall där slå upp sitt tält, ingen herde slå läger med sin hjord. Där skall öknens djur lägga sig ner, dess hus skall fyllas av ugglor. Där skall strutsar bo, där skall getabockar hoppa omkring.

Är detta sant att Babel är obebott? Sadam Hussein, försökte att åter återuppbygga Babylon, men det gick inte så bra som vi vet, man har försökt men det ligger fortfarande öde. 

Mat 26:6

När Jesus befann sig i Simon den spetälskes hus i Betania, kom en kvinna fram till honom. Hon hade en alabasterflaska med mycket dyrbar olja och hällde ut den över hans huvud, där han låg till bords. 

Mat 26:13

Amen säger jag er: Överallt i hela världen, där detta evangelium predikas, skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne."

Detta är väldigt intressant, för vi vet ju att flera tusen år efter denna händelse, så talas det fortfarnade om hon som smörjde Jesus fötter.

PROFETIAN OM JERUSALEMS FÖRSTÖRELSE

Mat 24:15

När ni ser 'förödelsens styggelse ', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - läsaren bör förstå det rätt - då måste de som är i Judeen fly upp i bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt hus, och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. 

Luk 19:42

och sade: "Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig frid! Men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig."

Jesus förutspådde Jerusalems förstörelse, och denna profetia av Jesus uppfylldes år 70 e.Kr, då intog den Romerska armen Jerusalem och jämnade Templet med marken.

Sedan om man vill fördjupa sig i Bibelns profetior, så är dom två stora profetiska bökerna i Bibeln Daniels bok och Uppenbarelse boken. Och något som man måste tänka på när man läser Uppenbarelse boken är att det är en bok av symboliskt språk, och symboliska språket är den symbolik som vi finner i det gamla testamentet, specielt Daniels bok.

Kolla gärna in dessa bevis för Guds ord, ni kommer inte att ångra att ni kollade in denna video. Gud har bevisat att Han är sann genom sina profetior som Han har gett oss. Det finns ingen book i hela världen som innehåller profetior så klara och exakta som dom profetiorna som vi hittar i Bibeln.

TRYCK HÄR SÅ KOMMER NI TILL VIDEON

Sanningen är att om vi vill finna Gud så kommer Han att hjälpa oss att finna Honom, bara om vi vill ha Honom i vårt liv och ber Honom att komma till oss för att lära oss saningen så kommer Han att svara på vår bön. För Gud vill inte tvinga oss till att älska och tro på Honom. Vilken Fader vill ha ett barn som är tvingat till att säga "Pappa jag älskar dig" vi vet ju att kärlek kan aldrig uppstå av tvång utan endast av fri vilja.

Det är detta som är skillnaden på Kristendomen och andra religioner. Vi har som Kristna upplevt Gud på ett verkligt sätt i våra liv, vi har sett hur Gud har kommit in i våra liv med sin kärlek och hjälpt oss. Men andra religioner lär att gud är långt borta och vi måste själv med egen kraft rädda oss själva, och om vi har varit snälla och goda nog så kanske gud förlåter oss. Men detta är inte den Kristna Guden, Han räddar oss medans vi är onda, Han vill gripa in i våra liv som en kärleks full Fader och hjälpa oss, och Bibeln lär att vi inte av egen kraft kan rädda oss själva utan frälsningen är en gåva från Gud. 

Och Gud vill ha en personlig relation med dig och förlåta dig alla dina galenskaper och dina onda handlingar som du har gjort, detta för att Gud har inte skapat allt som finns till och till och med låtit Sin Son dö på korset för att du ska må dåligt och vara rädd utan för att Gud vill att du ska ha frid och en relation med Honom.

Om du vill ha en relation med Gud och få dina synder förlåtna så tveka inte att säga det till Honom just nu!

Låt din bön vara om det är din önskan att få en relation med Honom att:

Gud jag vill lära känna dig, jag vill att du kommer in i mitt liv och att jag får en relation med dig! Så jag ber om att få lära känna dig den ända sanna Guden och den som du har sänt Jesus Kristus. Jag tror på att din son Jesus har dött för mina synder och att han också har uppstått från dom döda. Så Gud rena mig från alla mina synder och Gud ta min hand och led mig på den väg som leder till ditt rike, Amen! 

Om du ber denna bön av hela ditt hjärta så kommer Gud att svara på din bön genast!