TILL DIG SOM ÄR NYFRÄLST

Vill dela med mig av lite tankar om vad jag tror är bra att tänka på om man precis har blivit Kristen. Något som är bra att tänka på är att när man är nyfrälst så vill man bara ut och berätta för alla om Jesus vilket såklart är bra och det är något som man ska göra att dela sitt vittnesbörd med människor.

Man är så fylld av känslor och är oftast riktigt on fire för Gud. Men ett problem kan vara att man är så fylld av känslor så att man låter känslorna ta över logiken. Att man låter känslorna styra, detta har tyvärr lett många vilse. Vad jag menar är att när man är så fylld av glädje så ser man allt som har med Kristenheten att göra som rätt och gott. Jag önskar att det verkligen var så men tyvärr så är det inte riktigt så idag, utan tyvärr idag så är det en väldig förvirring i kyrkan. Det finns falska läror som har smugit sig in i den kristna kyrkan idag, detta var något som Jesus också sa skulle hända och varnade oss för detta:

Mat 7:15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. 

Mar 13:22 Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg.

1Ti 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror, 

Vad jag tror är bra är att när man är ny i tron att man börjar studera Bibeln och det bästa är om man först börjar läsa Evangelierna, Matteus, Markus, Lukas, och Johannes. Men alla Bibelns böcker är såklart lika viktiga. Så gamla testamentet är lika viktigt som det nya, tyvärr finns det många troende idag som säger att det gamla testamentet inte längre gäller vilket är en farlig lögn. Sedan så är det allra viktigaste i början att man lär känna Guds karaktär hur hans personlighet är så att man får en klar bild av Gud.

Det är också såklart bra att studera Bibeln och lär sig vad den Kristna läran handlar om att man fyller sig med ordet för att då kan du börja skilja mellan rätt och fel, falska läror och sanna läror. För det är såklart inte bra om man börjar tro på falska läror. När du träffar andra kristna och dom vill lära dig om Gud så fråga också vart står det som personen säger i Bibeln, om dom då inte kan bekräfta det dom säger med hjälp av Bibeln så lyssna inte på vad dom säger. Detta är varför det är sådan förvirring idag bland kristna för kristna idag studerar inte sin Bibel som dom borde.

Sedan så är såklart bön väldigt viktigt och då daglig bön, att man börjar dagen med bön till Gud och slutar dagen med bön till Gud. För det är ju logiskt att om man ska börja lära känna en person så måste man spendera tid med den personen. En väldigt bra bön är att be Gud att leda en steg för steg i rätt riktning, att be till Gud att Han beskyddar dig från falska läror och lögner, att man ber att Gud ska hjälp dig till att verkligen lära känna Honom och be att du ska bli känslig för Hans Andes vägledning.

Här kommer några verser från Bibeln om bön:

Jer 29:11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. 

Mat 6:6 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de, för er Far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. 

Mat 7:7 Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? 

Luk 6:12 Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han var hela natten i bön till Gud. 

Om det var viktigt för Jesus att be så är det nog också viktigt för oss som Kristna att be.

Luk 21:36 Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen." 

Kol 4:2 Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse. 

Jak 1:5 Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan att kritisera, och han ska få. Men han ska be i tro, utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. 

Något som också är viktigt att förstå är att vara Kristen är ingen hobby utan det är den du är, efter dopet så är du en ny skapelse du är nu i Kristus Jesus, Jesus är nu Herre över ditt liv. Du är död genom dopet du existerar inte längre, utan du är uppstånden i Jesus Kristus, Jesus är den som ska regerar i ditt liv, Jesus Ande ska genomsyra ditt allt detta är vårt mål som kristna att bli mer och mer lik Jesus och detta blir sant om vi söker Gud i bön och studerar Bibeln ivrigt. 

Sedan så får vi inte glömma dessa ord från Paulus:

1Ko 13:1 Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek, är jag bara ekande brons eller en skrällande cymbal. 2 Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek, så är jag ingenting. 3 Och om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. 4 Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst. 5 Den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda. 6 Den gläder sig inte över orätten men gläds med sanningen. 7 Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. 8 Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska försvinna, tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna. 9 Vi förstår bara till en del och profeterar till en del, 10 men när det fullkomliga kommer ska det som är till en del försvinna. 11 När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga. 12 Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd. 13 Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.