FALSK ANDE

I den sista tiden så kommer en våg av falska läror att svepa in över den kristna kyrkan.

Detta talar Jesus om när han predikar om tiden precis innan Han kommer för att döma världen

(SFB98)

Mat 24:4 Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. 

Mat 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många.

Mat 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Jesus lärjunge Petrus talar även om detta i sitt brev

2Pe 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas.

Och jag kan inte se annat än att detta redan har hänt, att satan redan har infiltrerat kyrkan. Idag så är tyvärr den så kallade Kristna kyrkan full av sataniska läror. Det har kommit in en satanisk ande in i vissa kyrkor.

Detta vill jag nu redogöra tydligare kring. För jag vill verkligen att människor ska förstå att det har tyvärr kommit in i den kristna kyrkan en ande som är inte av Gud utan från den onde.

Men först låt oss studera hur Bibeln beskriver hur Guds Helige Ande påverkar människor, vad sker när Guds Ande kommer över en människa.

1Sa 10:10 När de kom till Gibea kom en skara profeter emot honom. Då föll Guds Ande över honom, och han profeterade mitt ibland dem.

1Sa 19:23 Då begav han sig dit, till Najot i Rama. Men Guds Ande kom också över honom, så att han hela vägen gick och profeterade, ända till dess han kom fram till Najot i Rama.

Apg 2:4 Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk (Grekiska ordet för språk här är gloce´-sah G1100 som betyder mänskligt språk), allteftersom Anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen.Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sade de: "Är de inte galileer, alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber - vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar." De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: "Vad kan detta betyda?" Men andra sade hånfullt: "De har druckit sig fulla av sött vin." Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: "Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord. Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel: Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Apg 10:44 Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud.

När vi läser dessa texter så ser vi att när Guds Ande kommer över en människa så sker det manifestationer av övernaturliga under genom dom människor som Anden kommer över. Men att det alltid sker för ett syfte och efter Guds plan och vilja.

Att dom människorna som Anden kommer över kan börja profetera och få en förmåga att tala olika mänskliga språk som det skedde på pingstdagen.

Gal 5:18 Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 

Och när Anden verkar sker det efter Guds vilja och vishet, att det är för att upphöja Hans namn. Vad som också är fel tror jag är att många Kristna idag behandlar Guds Ande som en betjänt, att kom nu helige ande och gör si eller så, som att man har makt över Guds Ande. Sanningen är att vi ska lära oss att tjäna Anden och inte tvärt om. Guds Anden är inte vår slav utan vi ska vara Guds slavar. Vi måste lära oss att höra Andens röst i vårt hjärta och be till Gud att vi ska bli känsliga för Guds Andes ledning så att Gud kan göra sin vilja genom oss.

Men låt oss titta på en video som visa hur vissa kyrkor säger att Guds Ande verkar, kom ihåg också att Guds Ande också såklart ger oss en bild av Guds karaktär.  Som vi ser här har demoniska andemakter tagit sig in i Kyrkan. Vi ser hur man inte alls har en Biblisk förankring i sin Gudstjänst. Låt oss läsa vad Paulus säger om hur vi ska hålla Gudstjänst.

1Ko 14:40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Och Paulus säger också att Gud är inte oordningens Gud utan fridens Gud.

Detta är något som verkligen måste upplysas, tyvärr så är många människor mer ute efter en andlig och känslomässig upplevelse än att verkligen lära känna Gud och lära sig sanningen som vi kan finna om vi studerar Guds ord.

Jag kan verkligen inte se hur detta på något sätt skulle vara från Gud. Hur kan människor som beter sig som dom är från vettet på något sätt upphöja Guds namn? Hur kan man tycka att det är något positivt när människor beter sig som om dom är fulla.

Sker detta på ett värdigt sätt och med ordning?

Och det finns inte en ända berättelse där man kan läsa att Jesus läger händer på någon och den personen genom Guds kraft faller ner på golvet och börjar skaka, börjar skälla som en hund eller beter sig som om dom är alkoholpåverkade eller börjar skratta hysteriskt.  

När man läser 1Kor kapitel 14 så förstår man att detta som visas i denna video inte är från Gud. Detta är så fruktansvärt tragiskt och vi måste verkligen be och fasta emot denna rörelse.