JESUS GUDS SON


Redan i det tredje kapitlet i Bibeln nämligen i 1Mos 3:14 så ges den första profetian om Jesus Guds Son.

1Mo 3:14

Då sade HERREN Gud till ormen: "Eftersom du har gjort detta, skall du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du gå, och jord skall du äta så länge du lever. Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen." 

Här beskriver Gud för Adam och Eva hans frälsningsplan, hur han ska rädda dom från det stor misstag dom har gjort när dom valde att äta av den frukt som Gud förbjöd dom från att äta av, och därmed gjorde satan till deras gud och då skilde sig ifrån Gud. Så när dom nu hade skilt sig ifrån livets källa så blev konsekvensen att döden kom över Guds skapelse, för Adam var satt som herre över Guds skapelse tillsammans med sin fru Eva och dom var ett med sin Gud och skapare, så när dom valde att lyssna till satan så blev den onde herre över skapelsen (Luk 4:5-7). 

Men Gud älskade människorna så mycket att Han lovade Adam och Eva att en dag skulle sända en människoson som skulle rädda mänskligheten från den eviga skilsmässan från Honom, nämligen döden, genom att låta människosonen dö för världens synd. Och frälsaren som sedan födes i Betlehem av en Jungfru vid namn Maria var Jesus. 

Bibeln är full av profetior om Jesus     

5 Mo 18:15

HERREN, din Gud, skall låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. Honom skall ni lyssna till. Det skall bli alldeles som du begärde av HERREN, din Gud, vid Horeb den dag då ni var samlade där och du sade: "Låt mig inte mer höra HERRENS, min Guds, röst och låt mig slippa att längre se denna stora eld, annars kommer jag att dö." HERREN sade då till mig: "De har rätt i vad de säger. En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, skall jag själv utkräva det av honom. 

Psa 22:14 mina händer och fötter har de genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben, de ser på mig, de stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Men du, HERRE, var inte långt borta,

Denna profetia av David uppfylls:

Mat 27:35 När de hade korsfäst honom, delade de hans kläder mellan sig genom att kasta lott. 

Joh 19:33 Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. 

Likaså kan vi se den tydliga profetian om Jesus i Jesaja 53  

"Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun. Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe" 

Jesus födelse gick till på ett mirakulöst sätt, genom att en jungfru vid namn Maria blev havande, så Jesus hade ingen mänsklig fader utan Israels Gud var hans Fader.

Luk 1:30  Då sade ängeln till henne: "Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut." Maria sade till ängeln: "Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig". Ängeln svarade henne: "Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son.

Och varför Jesus kalas Guds son förklaras i Luk 1:35

Luk 1:35 Ängeln svarade henne: "Den helige Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds Son. 

Så vi ser här att Guds Heliga Ande, Guds kraft ska komma över Maria och därför så skall Jesus var Helig och Guds Son. Så Jesus blev skapad av Gud på ett sätt som ingen annan människa tidigare har blivit skapad. Den förste människan Adam blev till genom att Gud formade Adam av gjord och blåste livs ande i hans näsa (1Mos 2:7)

Medans den andre Adam Jesus (1Kor 15:45) blev till genom Helig Ande. Så Jesus hade en mänsklig mor men Gud var hans Fader, så Jesus tror jag hade den andliga relationen med Gud som Adam hade med Gud innan fallet. Han var ett med Gud. Eftersom Fadern ej hade skapat en människoson på samma sätt tidigare så var Jesus Guds enfödde son, Jesus var en unik Son.

Låt oss läsa några väldigt intressanta verser från Bibeln:

2Mo 20:18  Allt folket var vittne till dundret och eldslågorna, basunljudet och röken från berget. Och när de såg det, bävade de och höll sig på avstånd. De sade till Mose: "Tala du till oss, så ska vi höra. Men låt inte Gud tala till oss, för då kommer vi att dö." 

När Guds folk upplevde Gud när Han steg ner på Sinai berg så blev dom rädda och ville inte höra Guds röst, detta lyssnade Gud till och sa:

5Mo 18:15-19 En profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk, från dina bröder. Honom ska ni lyssna till. Det ska bli så som du begärde av Herren din Gud vid Horeb den dag ni var samlade där och du sade: "Jag vill inte höra mer av Herren min Guds röst eller se den stora elden längre, då kommer jag att dö." Herren sade då till mig: "De har rätt i vad de säger. Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn, ska jag själv utkräva det av honom. 

Och det som är intressant är att det Gud säger i 5Mos 18:15 bevisar att Jesus inte är Gud eftersom Gud säger att det kommer att bli som dom begärde och det som dom begärde var att Guds folk inte ville höra Gud tala, så Gud säger ok, ni ska slippa det. Så Gud lovar att sända en profet en dag och att Han kommer att lägga sina ord i profetens mun. Så detta bevisar klart och tydligt att Jesus inte är Gud själv utan Guds tjänare. Eftersom om Jesus vore Gud själv så skulle det ju vara Gud själv som talar när Jesus talar och detta var ju inte vad Gud lovade i 5Mos 18:15. Alltså Gud själv kom inte ner till jorden utan verkade genom sin Son Jesus (Apg 2:22)

Och Petrus bekräftar också att 5Mos 18:15 handlar om Jesus, Petrus talar om detta i Apg 3:22.

Jesus har alltså inte haft en preexistens utan blev levande vid sin födsel. Jesus var en unik människa eftersom han hade verkligen Gud som sin Fader. 

Detta är tydligt när man läser evangelierna. När man läser Matteus, Markus och Lukas evangelierna så står det ingenstans att Jesus var i himmeln och var Gud men valde att bli inkarnerad och bli människa. Detta är väldigt konstigt eftersom detta borde ju vara något som man nämner kan jag tycka, eller ska jag tro att dom glömde bort att skriva det? Eller att den otroliga sanningen att gud sonen kom ner till jorden och blev människa det är ingenting som är viktigt att nämna. Nej varför vi inte kan läsa om det är på grund av att dom inte hade en tro på att Jesus hade en preexistens och var Gud.

Det ända evangeliet som man kan få antydningar till att Jesus var preexistens är i Johannes evangelium, men dessa verser tror jag kan förklaras på andra sätt än att Jesus har en preexistens. Johannes evangelium som många treenighetstroende tycker är det evangelium som mest talar om Jesus är Gud tycker jag är det evangelium som tydligast kan bevisa att Jesus inte är Gud utan endast Fadern.

Vad säger Johannes själv om vem Jesus var?

Johannes evangeliet kapitel 20 vers 31 Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.

Men något som jag verkligen vill poängtera är att Jesus är absolut ingen vilken människa som helst utan är den utvalde frälsaren av Gud Fadern. Gud vår Fader utvalde Jesus att bli det redskap som Han skulle uppenbara sig för världen och det redskap som Fadern skulle frälsa världen genom då Gud Fadern utgav sin Son för att dö för allas synder, detta fullbordades då Jesus dog på korset. Jesus är unikt född av Fadern, det finns ingen annan människa som är som Herren Jesus. Jesus är nu satt av Fadern att vara Herre över allt i himmelen och på jorden. Genom Jesus skapade Gud Fadern den nya världen och det nya i Himmelen. Jesus är nu vår älskade överstepräst som står inför Fadern och ber för oss detta kan vi läsa om i Hebreerbrevet. Jesus är medlaren mellan Gud och människor. Så Jesus är inte vilken människa som helst!

1 Timoteusbrevet kapitel 2 vers 5 Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus,

Något som är intressant är att Jesus aldrig sa med klara ord att han var Gud, vilket man kan tycka är konstigt om han nu är Gud. Men Han sa att han hade en Gud och att Han hade en Fader. Så Jesus är alltså en unik människa och inte vilken människa som helst. Han hade redan från födseln en nära relation till Gud. Det står i Joh 1:18 att Jesus var i Faderns sköte vilket beskriver Jesus relation med Gud. Och denna perfekta Son som Gud älskade utgav Gud för världen för att vi skulle kunna bli frälsta detta är svårt att förstå men så mycket älskade Gud oss.