ATT SÖKA GUD

Sanningen är att Gud inte är långt ifrån någon av oss, utan Gud är närmare oss än vårt eget hjärta, och det ända man behöver göra för att släppa in Gud i sitt liv är att bjuda in Honom. Men många går förlorade på grund av att dom har levt hela sina liv utan att bry sig om Gud trots att Gud hela tiden har varit där alldeles nära dom hela tiden. Hade dom bara lagt några minuter på att söka Gud bara riktat några mer tankar mot Gud så hade Gud välsignat dom och kommit in i deras liv med ljus och sanning och med sin stora kärlek. Men dom valde att ignorera Gud.

Man behöver bara be en enkel bön som:

Gud om du är sann och om det som står i Bibeln är sant så ber jag om att du hjälper mig att förstå detta och jag ber om att du uppenbarar dig för mig.

En sådan bön kommer Gud till 100% att svara på.

Och Gud kommer då att med sin Ande att börja hjälpa dig att se sanningen. Men något som är tror jag viktigt är att när Gud börjar uppenbara sanningen att man då också lyder Honom, att vi börjar lyssna till vad Gud säger till oss.

"Jak 4:8 Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni splittrade. Klaga, sörj och gråt! Vänd ert skratt i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er inför Herren, så ska han upphöja er."

Men vi vet också att det sker en strid mellan den onde och Gud om våran själ. Detta är viktigt att vi är medvetna om. Att vi lever i den stora striden, den onde kommer att försöka att bedra oss och vilseleda oss.

Tre grundprinciper som jag tror vi alltid måste leva efter som Guds troende för att kunna segra i striden är

1. Bön 

Det är viktigt att vi varje dag talar med våran skapare och Gud, att vi genom bönen talar med Gud. Och att vi ber från hjärtat, att vi tänker på vem vi ber till, att vi är ärliga när vi ber. Om man ska lära känna en person och få en relation med någon så måste man ju spendera tid med den personen, att man umgås ger tid för varandra och talar med varandra och detta gäller såklart även när det kommer till Gud.

En sak som jag ibland gör fel när jag ber till Gud är att jag ber och säger dom orden som låter bra, att jag försöker låta helig i min bön istället för att öppna mitt hjärta för Gud och tala till Gud efter vad som ligger på mitt hjärta. Detta är såklart bäst att vi ber till Gud i ärlighet och i uppriktighet. Sedan att inte bönen blir rituell vad jag menar med det är att när man efter ett tag har bett till Gud varje dag så är det lätt att det blir någon form av rutin där man tillslut säger samma saker, att bönen låter likadant varje dag och man kan nästan tänka på annat medans man ber. Detta kan tror jag lätt kan hända men då är det bra om man bryter detta för det finns ingen mening med såna böner utan det är bättre för din relation med Gud om man har ett fokus riktat till Gud när man ber att man tänker på vem man ber till.

Om det har blivit så att din bön har blivit rituell, brytt detta och innan du ber tänk istället på vem du nu kommer att tala med, du kommer nu att i några minuter tala med Han som har hela universum i sin hand, Han som har skapat dig och som har älskat dig så mycket att Han har låtit sin älskade Son dö för dina synder. Tänka på att Han har all makt och kan göra vad Han vill. Tänk på att du i dessa minuter kommer att stå inför Guds tron och tala med din skapare. 

2. Att studera Guds ord 

Detta är väldigt viktigt eftersom Bibeln är kartan till Guds rike. Om vi inte grundar vår tro på Bibelns ord så kommer vi att gå vilse, vi kommer lätt att dras med i villoläror. Jag tror detta är ett av grund problemen till att varför den kristna kyrkan idag är så förvirrad och är så splittrad är på grund av att vi inte studerar Bibeln ordentligt utan människor låter sig styras av känslor istället för Guds ord.

3. Lydnad 

Att leva efter Guds ord, alltså det som står i Bibeln. Och leva efter det som Gud lägger på vårt hjärta. Gud uppenbarar ofta sin vilja genom att tala till våra samveten, den där svaga viskningen i hjärtat som inte är tvingande utan mjukt manande.

Om vi lever efter dessa principer så kommer vi att varje dag ta oss ett steg närmare Gud.