GUD FADERN

VAD SÄGER BIBELN OM VEM FADERN ÄR?

När vi läser Bibeln så måste vi läsa vad det verkligen står och inte blanda in våra egna viljor och fantasier, utan vi måste försöka förstå vad Bibeltexten verkligen vill säga oss.

(SFB98)

Joh 20:17 Jesus sade till henne: "Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud."

Upp 3:12 Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn.

Efe 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen!

1Pe 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,

Dessa verser är väldigt talande. Jag hade väldigt svårt för dessa verser när jag var treenighets troende för jag fattade inte hur Jesus kunde säga att Fadern var hans Gud? Hur kan Gud säga att han har en Gud? Jag fick det inte att gå ihop. Men jag viftade bara bort mina funderingar och ville tyvärr inte inse problemen som fanns, för det kunde ju inte vara så att treenigheten inte var sann och att Jesus inte var Gud.

Men sen efter några år så blev jag vid ett tillfälle utmanad om min tro på treenigheten och jag började då granska min egen tro, och fick då upp mina ögon för dessa verser: 

Joh 17:3 Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. 

1Ko 8:6 så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. 

Jak 1:17 Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. 

Joh 14:28 Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. 

Joh 4:21 Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi (Jesus tillber Fadern) tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning."  

När jag läste dessa verser så kunde jag tillslut inte bortse från sanningen utan jag var tvungen att böja mig för sanningen, detta var verkligen inte lätt utan det blev en kamp för det kan vara väldigt jobbigt att inse att man har fel, det kan vara svårt att ödmjuka sig ibland. Men om man ska finna sanningen så måste man vara bered på att man kan ha fel, annars så kommer man nog aldrig finna sanningen. När jag insåg sanningen om vem Gud var så tyckte jag att Bibeln blev mycket mer logisk, för jag hade funderat en del på treenigheten, att jag fick det inte riktigt att gå ihop och jag fick inga bra svar när jag fråga mina kristna vänner om treenigheten så Gud var lite suddig men blev väldigt mycket klarare när jag fann sanningen. 

En sak som jag tror också hindrade mig från att se sanningen var att ingen hade riktigt förklarat treenigheten för mig, ingen verkade riktigt förstå sig på treenigheten, att om man frågade tio kristna vänner om treenigheten så fick jag tio olika svar, vilket gjorde mig väldigt förvirrad. Jag tror att om jag hade studerat treenigheten ordentligt så hade jag nog aldrig trott på den. Tyvärr så kan det ju vara så när man är ny kristen att man bara sväljer allt vad dom kristna säger till en och inte själv kollar upp om det dom säger är sant, för man vill inte tro att det dom säger inte skulle vara sant, man kan vara lite väl blåögd ibland. Men man måste alltid pröva det man tror på så att kan vara säker på att det man tror på är sant, för det är omöjligt att vara säker på något om man inte studerar det ordentligt.

Det är nog tyvärr inte så många kristna idag som har studerat treenigheten och om dom skulle göra det så tror jag att dom skulle överge den efter som den är så ologisk och så obiblisk. Så det är väldigt tragiskt idag är att det är väldigt många kristna i världen idag som är förvirrade i sin Guds tro. Men om man verkligen tar sitt Bibelstudium på allvar ber till Gud så kommer man att se sanningen.

Och sanningen är att Bibeln lär väldigt tydligt att Gud är endast en person en "Han" inte tre personer. Han nämns i Bibeln som Fadern. Men vem är Jesus då undrar du säkert, jo Jesus är som det står Guds son, Guds unika son. Den som profeterna profeterade om skulle komma, han skulle vara Judarnas konung den smorde (Kristus), genom Jesus så frälste Gud Fadern människan från synden (Joh 3:16). Gud verkar genom sonen. Man kan säga att Jesus är Gud på det sättet att vi kan se Gud i sonen eftersom Gud verkade i och genom sonen (Apg 2:22, Joh 14:10), men Jesus är ju inte Gud i sin sanna mening.

Några fler verser som förtydligar att endast Fadern är Gud, alltså att Gud är endast en person:

Luk 24:49 Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden."

Apg 1:4 Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: "Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. 

Sedan så sker det som Fadern hade lovat:

Apg 2:15 Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel: Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera. Jag skall låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och rök. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. 

När man ser till dessa verser så förstår man att det är Jesus Gud och Fader som talar i Joel det stycke som Petrus citerade och vad säger Fadern? Låt oss läsa:

Joe 2:27 Ni skall förstå att jag är mitt i Israel, att jag är HERREN, er Gud, och ingen annan. Och mitt folk skall aldrig komma på skam.

Så om nu Gud Fadern säger att Han är Gud och ingen annan så måste vi lyssna till det.

Likadant i dessa verser:

5Mo 32:6 Är det så du lönar HERREN, du dåraktiga och ovisa folk? Är han då ej din Fader som skapade dig, han som danade och formade dig?

Det blir väldigt intressant när Gud sedan säger detta i samma kapitel: 

5Mo 32:39 Se nu, jag, jag är Gud, det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande, jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand.

Tydligt att det är Fadern som är den ända sanna Guden. 

En annan fråga som slog mig som en sten i huvudet var, kan Gud dö? Svaret på den frågan borde ju vem som helst förstå är NEJ! När jag började fundera på detta så blev det så klart allting, Jesus är en människa för det kan inte finnas någon annan förklaring för om nu Jesus var Gud så kunde han absolut inte dö på korset eftersom Gud kan ju inte så klart dö.

1Ti 6:16 han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.

Treenighetstroende förklarar detta med att eftersom det var två naturer i en kropp så var det bara den mänskliga naturen som dog och inte den gudomliga, så man säger två saker samtidigt både att han dog och inte dog. Men man kan inte vara död och levande på samma gång.

Problemet med deras påstående är att konsekvenserna av deras påstående är att ingen har egentligen dött för våra synder eftersom vi vet ju att Jesus Kristus var inte två personer i en kropp, så om nu den personen som var i Jesus inte dog så har ingen dött för oss. Detta leder då till att man inte tror att någon har dött för våra synder och om ingen har dött förr våra synder så finns det ingen försoning för våra synder.

Men Jesus säger ju klart och tydligt att han var inte halvt död utan verkligen död:

Upp 1:18 och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet.

Apg 2:23 Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. 2:24 Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom.

Något som jag tror inte många treenighets troende tänker på är att treenigheten lär att Jesus inte var en mänsklig person utan Jesus var en gudomlig person i en mänsklig natur. Detta är emot den tydliga Bibliska läran att Jesus var en helt och fullt mänsklig person. 

Detta är ju såklart något som den onde vill få oss bort ifrån nämligen att någon verkligen har på riktigt dött för våra synder. För om vi förnekar det så vet jag inte hur vi ska kunna bli frälsta. För om man tror att Jesus var en av personerna i en treenig gudom så är det ju omöjligt för honom att dö eftersom gud kan inte dö.

Men en sak som gör att detta kan verka nästan möjligt att Jesus inte dog på korset är läran om att vi människor har en evig själ, men detta är något som verkligen inte är Bibliskt tryck HÄR så kommer ni till mitt bibelstudium kring detta. Så människan har alltså enligt den ortodoxa kristna läran en odödlig själ alltså själen eller anden som man kallar det lever vidare och då kan man ju tycka att det inte är konstigt att Jesus inte dog på korset. Men jag har iallafall inte träffat en död person som är levande. Bibeln är väldigt tydlig i denna fråga att när man är död så är man död. Men att Gud vid uppståndelsen ger vissa människor evigt liv. Men fram till domens dag så är alla som har dött verkligen sten döda och ligger i sina gravar. 

Så om nu inte Jesus var Gud så måste det ju betyda att någon annan var Gud. Detta var också vad Jesus hela tiden sa att han hade en Gud och att vi skulle till be Honom.

Joh 20:17 Jesus sade till henne: "Rör mig inte, för jag har inte stigit upp till Fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min Far och er Far, till min Gud och er Gud."

Mat 6:6 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig.

Jag kommer i alla fall inte ha någon annan Gud än Jesus Gud, frågan jag ställer till dig är: har du någon annan Gud än Jesus Gud?