FAKTA VS EVOLUTIONSTEORIN

Dom flesta i detta land säger sig tro på evolutionsläran, den läran som lär oss att världen har skapats genom slump. Evolutionen lär att först fanns det ingenting men sedan så blev den en stor explosion som man kallar the big bang. Så alltså ur ingenting så har allting skapats.

Vad som är tragiskt är att dom flesta som säger sig tro på evolutionsteorin inte har studerat denna tro utan bara har accepterat den utan att ha tänkt själva, för man lär ju tyvärr inte barnen i skolan idag att detta är en teori utan man lär barnen att detta är en absolut sanning. Det är ju så att barnen tror ju på vad dom vuxna lär dom. Men att många idag tror på evolutionen utan att man själv har studerat denna teori djupare bevisar att dom flest som säger sig tro på evolutionsteorin är indoktrinerade. Alltså man lär människor att tro på en teori utan att ifrågasätta den något djupare och man sätter press på människor att tro på denna tro eftersom man blir lätt klassad som dum om man inte tror på evolutionen. Denna press på att tro på evolutionen är ett sätta att indoktrinera människor och är oftast mycket mer effektivare än att använda våld. Att hota människor med utanförskap är ett väldigt starkt instrument för att få människor att rätta sig i ledet.

Men vad många människor idag tyvärr inte vet är att det finns stora problem med denna teori så om människor började studera evolutionsteorin lite djupare så skulle nog många börja fundera över om denna teori om hur allt har kommit till verkligen stämmer.

Bevis som talar för att evolutionsteorin inte stämmer är att man har hitta dinosaurie ben som inte kan vara mer än några tusen år gamla.

Det som är väldigt tragiskt är att fast dom har hittat dessa bevis så håller evolutions forskare fortfarande fast vid att dinosaurierna dog ut för ca 70 miljoner år sedan. För vad det handlar om är inte att man har hittat bevis som pekar på att evolutionen är sann, utan att man först har bestämt sig vad som måste vara sant och sen så har man försökt att hitta bevisen för sin tro. Det borde såklart vara tvärt om att man söker bevis som visar vad som är sant om hur världen kom till och då inte har en förutfattade tro som påverkar ens forskning. 

Det finns mycket som pekar på att människor och dinosaurier har levt samtidigt. För hur förklarar man alla historier runt om i världen om drakar? Draklegender finns över hela världen, att människor har slagits emot djur som liknar dom djur som forskare idag säger ha dött ut för flera miljoner år sedan. I Kina så finns det historier om hur man födde upp drakar och att drakar drog kejsarens vagn. Det som är viktigt att förstå är att ordet för dinosaur var innan år 1841 drake. Det var Richard Owen som var en känd engelsk paleontolog som började använda ordet dinosaur istället för drake för dom fossila fynden av jätte ödlorna, och namnet dinosaur kommer från två grekiska ord "deinos" som betyder skräckinjagande, mäktig, och det grekiska ordet "sauros" som betyder ödla. Så ordet dinosaur betyder skräckinjagande ödla.

När man ser bevisen för att människor har levt tillsammans med dinosaurier så är nog sanningen att vi människor faktiskt har levt tillsammans med dinosaurierna. 


Ett annat starkt argument mot evolutionen är den mutation som ständigt pågår i våra gener, den mutationen gör så att varje generation blir mer och mer defekt. Detta är tvärt emot vad evolutionen lär nämligen att vi utvecklas, men sanningen är precis tvärt om. Denna mutation bevisar också att människan inte kan vara så gamla som evolutionisterna säger för då skulle vi vara utdöda för längesedan. Se denna youtube video om du vill veta mer.    

Det är nu på senare år som vetenskapsmännen börjar förstå hur otroligt super avancerad den process som sker i våra celler är. Så den stora frågan man måste ställa sig idag som evolutions troende är hur kan detta som vi ser sker i cellen vara en produkt av en evolution. 

Vi vet att information som t.ex den som finns i dna bara kan komma ifrån en intelligent källa. Vad jag menar är att om du skulle gå på stranden och så ser du att i sanden att det står "Olle är kär i Lisa" Så skulle du ju aldrig tro att detta hade skett av en slump. Men om man ska tro på evolutionen så måste man tro på att all den information som dna innehåller har kommit till genom slump. Och man kallar dna för livets bok eftersom dna innehåller all information om hur växter, djur, människor ska skapas.      

Något som är helt otroligt är när man nu har upptäckt molekylära maskiner som t.ex. motorn som får bakterier att ta sig fram. Dessa nanomotorer är så oförståeligt avancerade. Om man skulle ta bort endast en del av alla dom delar som nanomotorn består av så skulle den inte kunna fungera så frågan blir då hur skulle denna motor kunna ha blivit till genom evolution, för bakterien behöver motorn för att kunna ta sig fram och finna föda.   

Något som viktigt att veta är att vid flera tillfällen så har evolutionsforskare manipulerat deras forskning och därmed genom uppenbar lögn försökt att få det att se ut som att evolutionen är sann. Och jag ska nu ta upp två sona exempel:

1. En man vid namn Ernst Haeckel försökte bevisa att alla levande varelser delar samma ursprung och detta gjorde han genom att visa olika djurs embryon och då påvisa att människoembryo hade många likheter med andra djurs embryon. Vad Ernst sade sig kunna visa var att man genom ett embryos utveckling kunde se den evolutionistiska utvecklingen. Men vad man inte tallar om är att Ernst hade medvetet ritat sina illustrationer till evolutionens fördel, något som han också blev dömd för i domstol. Men vad som är så fruktansvärt är att hans teckningar av embryon fortfarande idag lärs ut i skolorna idag för våra barn som att dessa teckningar vara sanna.

2.  National Geographic publicerade för antal år sedan en artikel om att man hade hittat ett fossil (archaeoraptor) i Kina som bevisade att fåglar har utvecklats från dinosaurier. Men sanningen är att National Geographic visste redan innan dom publicerade artikeln att fossilet var ett ihop plockat fossil, så fossilet bestod av olika fossiler som man hade plockat ihop till en fossil. Så fast National Geographic visste att fossilet var ett falskt fossil så publicerade man det som ett äkta fossil, man blir ju helt paff!