VEM SKA VI BE TILL

Jag tror tyvärr många Kristna idag är väldigt förvirrade när det kommer till denna fråga, speciellt dom som tror på treenigheten. För ska jag be till Jesus, Fadern eller den Heliga Anden?

Men Bibeln är väldigt tydlig med vem vi ska be till.

Låt oss läsa om vad Jesus sa om detta:

Mat 6:6 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig. 7 Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. 8 Var inte som de, för er Far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. 9 Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat. 10 Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen. 11 Ge oss i dag vårt dagliga bröd. 12 Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. 13 Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda.

Joh 4:21 Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi (alltså inkluderar även Jesus) tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning."

Luk 6:12 Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han var hela natten i bön till Gud.

Mat 26:39 Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad: "Min Far! Om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill."

Så enligt Jesus så är det Fadern vi ska be till detta är också vad han själv gjorde. Detta är väldigt tydligt.