SÅ SA JESUS

Matt 26:39 

Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad: "Min Far! Om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig. MEN INTE SOM JAG VILL utan som du vill."

Matt 27:46 

Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: " Eli! Eli! Lema sabaktani? " Det betyder: " MIN GUD, MIN GUD, varför har du övergett mig?

Mark 13:32 

Men den dagen eller stunden känner ingen – inte änglarna i himlen, inte ens sonen, INGEN utom Fadern.

Joh 20:17

Jesus sade till henne: "Rör mig inte, för jag har inte stigit upp till Fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min Far och er Far, till MIN GUD och er Gud. 

Joh 7:16-18

Jesus svarade: "MIN LÄRA ÄR INTE MIN, DEN KOMMER FRÅN HONOM SOM HAR SÄNT MIG. 17 Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. 18 Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han är sann och ingen orättfärdighet finns i honom. 

Joh 8:40

Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen, SOM JAG HAR HÖRT FRÅN GUD. Så gjorde inte Abraham. 

Joh 14:10

Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er SÄGER JAG INTE AV MIG SJÄLV, Fadern bor i mig och GÄRNIGARNA ÄR HANS VERK.

Joh 17:3 Och detta är det eviga livet: att de känner dig, DEN ENDE SANNE GUDEN, OCH den som du har sänt, Jesus Kristus.