HELVETET

Dom flesta kristna idag tror att dom människorna som går förlorade utan tro på Gud kommer att straffas av Gud genom att dom direkt efter sin död kommer till en plats som heter helvetet, en plats som man tror ligger någon stans långt ner i jordens inre. Där så kommer man att brinna och plågas i evigheters evighet plågan kommer aldrig att upphöra. Där så finns också satan och hans demoner, och man tror att demonerna plågar människorna där genom att dom på olika utstuderade sätt torterar människorna som är i helvetet. 

Är detta Bibliskt?

Frågor man måste ställa sig är om detta är:

1. Kommer verkligen människor som under sin korta livstid som mestadels levt ett syndfritt liv att straffas i evigheters evighet?

2. Vad säger detta om Guds karaktär?

3. Hur kan en förälder som kommer till himlen kunna vara lycklig om ens barn hamnar i helvetet. 

4. Demoner älskar att plåga människor eftersom människor är skapade till Guds avbild, men är då det verkligen ett straff för demonerna att dom ska få plåga människor i evigheters evighet?

Detta är nog frågor som man kan få när man hör om helvetet.

Denna doktrin om helvetet tror jag tyvärr inte många kristna har verkligen tagit sig en funderare över och inte studerat så noga. För om dom hade gjort det så tror jag att man hade förstått att denna tro om helvetet är väldigt konstig och inget som man kan finna när man studerar Bibeln.

Bibeln lär att när en människa dör vare sig hon är frälst eller inte verkligen dör, vilket betyder att man förlorar livet, alltså verkligen på riktigt dör, man har inget medvetande, man är helt enkelt stendöd. Så människan har inte en själ som inte kan dö som många kristna idag tror.  

1Ti 6:16 han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.

Endast Gud är odödlig.

1Mo 2:7 Och HERREN Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ.

Stoft+livsande= levande själ. Så vi blev en levande själ, så själen är inte EN del av oss utan vi är en levande själ. 

Och utan livsande så finns det ingen själ.

Tänk dig att du bygger en låda och för att bygga en låda så behöver du två saker, du behöver spikar och du behöver brädor. Men när du har byggt lådan och sedan drar ut spikarna från lådan och lägger spikarna i en hög och brädorna i en hög var tog då lådan vägen? Svaret är att lådan slutade att existera. Likadant om Guds livsande tas ifrån oss så slutar vi att existera, vi dör och vänder åter till jord.  

1Mo 3:19 I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden, ty av den har du tagits. Jord är du, och jord skall du åter bli.

Några Bibelverser som tydligt påvisar detta att när vi dör så dör vi verkligen men att en dag så kommer Gud att väcka upp dom som är döda:

Pre 9:5 De som lever vet att de ska dö, men de döda vet ingenting och får ingen mer lön, för minnet av dem är glömt.

Pre 9:10 Allt som din hand kan göra ska du göra med kraft, för i graven dit du går finns varken gärning eller planer eller kunskap eller vishet.

Job 14:10 Men när en man dör, ligger han där, när en människa ger upp andan, var är hon? Job 14:11 Som vattnet försvinner ur sjön och en flod sinar och torkar ut, Job 14:12 så lägger sig människan och står ej upp igen. Först när inte himlen mer finns, vaknar hon och reser sig från sin sömn.

Psa 146:3 Lita inte på furstar, inte på människor som ej kan frälsa. När deras ande lämnar dem, vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet.

Apg 2:34 Ty David har inte farit upp till himlen.

Apg 13:36 När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen.

När Jesus uppväckte Lasarus efter att han hade varit död i fyra dagar så vittnar inte Lasarus om att han hade varit varken i helvetet eller i himmelen. (Joh kapitel 11)

Så vi ser vi tydligt att Bibeln lär att ingen människa när hon dör kommer till helvetet eller till himmelen. Men en dag kommer dom döda att uppstå: 

Joh 5:28 Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst Joh 5:29 och gå ut ur dem. De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom.

1Ko 15:22 Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom.

1Te 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

Dan 12:2 De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam.

Det är tydligt att dom döda en dag kommer att uppstå till dom, men att detta händer vid Jesu ankomst. Eller ska vi tro att först blir dom som blir dömda till helvetet vid sin död kastade i helvetet och sedan ska dom vid Jesus ankomst bli dömda igen och kastas till baka till helvetet igen. It make no sense.

Detta innebär ju då att helvetet inte kan existera just nu någon stans i jordens inre eftersom ingen kommer att bli dömd innan Jesu ankomst och ingen kommer att uppstå innan Jesu ankomst. Detta lär också Jesus:

Mat 13:40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder.

2Pe 3:7 Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.

Vi ser här att helvetet kommer att bli verkligt vid domen vid Jesus ankomst men inte innan. Vi ser här också att helvete kommer att bestå av en eld.

Sedan är frågan kommer helvetet en dag att vara i jordens inre, kommer människor att brinna där och bli plågade av demoner i evigheters evighet?

När vi läser vad det står 2Pet 3:7 så kommer helvetet att var på jorden att denna värld kommer att renas i eld tillsammans med alla dom som inte har tagit emot Guds frälsning.

2Pe 3:12 medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta!

Upp 20:7 Och när de tusen åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Upp 20:8 Och han ska gå ut för att förleda folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Deras antal är som havets sand. Upp 20:9 De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Upp 20:10 Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.

Hes 28:18 Genom dina många missgärningar och din oärliga handel vanhelgade du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå ut från dig, och den förtärde dig. Jag gjorde dig till aska på marken inför alla som såg dig. Hes 28:19 Alla som kände dig bland folken häpnade över dig. Du fick ett fasansfullt slut och du ska inte mer finnas till."

Dessa verser talar för att helvetet är den eld som kommer att rena jorden och i denna eld kommer också satan och dom falna änglarna att vara plus dom människorna som inte ville ta emot Guds frälsning. Så helvetet är inte i jordens inre. Och det finns inte en ända vers som talar om att dom som är i helvetet kommer att plågas av demoner, jag fattar faktiskt inte hur man kan ha en sådan konstig tro.

Och det är tydligt att dom som blir dömda inte kommer att brinna i evigheters evighet utan att dom kommer att brinna upp och förgöras.

Mal 4:1 Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer skall bränna upp dem, säger HERREN Sebaot, den skall lämna kvar varken rot eller kvist.

Mal 4:3 Ni skall trampa ner de ogudaktiga, ty de skall vara som stoft under era fötter på den dag då jag utför mitt verk, säger HERREN Sebaot.

2Pe 2:6 Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga.

Jud 1:7 Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld.

Vi ser här att 2Pe 2:6 så står det att att Sodom och Gomorra las i aska medans det i Jud står att dom blev straffade i evig eld så hur ska man förstå detta??

Det handlar nog om att konsekvensen av elden är evig, dom städerna kommer aldrig igen att finnas till aldrig i evigheters evighet. Så det är tydligt att straffet är ett evigt straff på det sättet att människorna som hamnar i helvetes eld kommer att för evig inte finnas till.

Det finns verser som talar om att människorna i helvetet kommer att plågas dag och natt i evigheters evigheter men jag tror det handlar om att Gud beskriver helvetet på ett fylligare sätt. Att människorna som brinner i helvettet t.ex. att man brinner i en vecka eller en månad kommer att uppleva den tiden som evigheters evighet. Det blir tycker jag mer logiskt att människor brinner upp än att människor brinner i evigheters evighet, för det ger också tror jag en fel bild av Guds karaktär, man häller vatten på kritikerna till Bibelns Gud kvarn dom som tycker att den Gud som vi kan läsa om i Bibeln är hård och grym. 

Men talade inte Jesus om en man som hette Lasarus som blev plågad i helvetet i Lukas 16? Och att det var efter att han dog? 

När man ser till denna berättelse av Jesus så ser vi att Jesus berättar för Fariseerna en historia om en man som var rik och inte brydde sig om sina medmänniskor det är detta Jesus vill få fram att man ska älska sin nästa mer än pengar. Man kan inte ta denna berättelse av Jesus ordagrant eftersom då blir det verkligen konstigt. För då innebär det att när dom frälsta dör så kommer dom till Abrahams skötte detta förstår vi ju inte är sant och ska vi tro att dom som är i helvetet kan se dom frälsta? Som sagt det är mycket som blir konstigt när vi tar denna berättelse av Jesus ordagrant.

Utan vi måste se denna berättelse av Jesus som en liknelse inte en verklig historia. Detta blir klart när man lägger ihop alla verserna i Bibeln om helvetet och döden.