HELIG ANDE

(SFB)

Mat 10:19

Men när man utlämnar er, så bekymra er inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Det kommer att ges åt er i den stunden, och då är det inte ni som talar, utan er Faders Ande kommer att tala genom er.

Joh 15:26

När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. 

Joh 17:20

Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. 

För att vi ska kunna kallas Guds barn så måste vi vara födda av Gud. Vi blir Guds barn när vi födds på nytt genom Anden. Men för att vi ska kunna ta emot Anden så måste vi först bli renade från synden. Och vi blir renade från synden när tror på att Jesus har dött för våra synder, för då läggs våra synder på Jesus och begravs då med honom. Men vi blir då också delaktiga i hans uppståndelse och eftersom Jesus blev levande gjord genom den Heliga Anden så får vi också ta emot den Anden som uppväckte Jesus från döden, nämligen Gud Faderns Ande. Så eftersom då Jesus blev född på nytt genom Guds Ande så blir han ju då såklart Guds Son.

Rom 1:3 evangeliet om hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. 

Så här ser vi att Jesus bevisas såklart att vara Guds Son efter uppståndelsen på grund av att Han fick ta del av Guds natur genom Anden, och blir då född av Gud, vilket förståeligt då innebär att Han är Guds Son.

Vad jag vill säga med detta är att detta bevisar att om nu Jesus var 100% död men blev uppväckt av sin Faders Ande alltså sin Guds Ande (Gal 1:1, Joh 20:17), detta bevisar att den Heliga Anden är ingen annan än Faderns Ande, ingen tredje person, utan Gud Faderns Ande.

För det blir problem när det gäller treenighetsläran om nu den Heliga Anden var en annan person än Fadern för då är inte Fadern Jesus Fader utan den tredje person i gudomen, alltså den heliga anden. Detta blir då kortslutning i treenighetsläran eftersom när Bibeln pratar om Jesus Fader så pratar Bibeln om Fadern och ingen annan.

Så Faderns Ande är i Sonen, och vi som troende Kristna är i Sonen det är så vi är ett med den Heliga Anden, ett med Gud. (Joh 17:20-21, Joh 14:20, 1Joh 1:3,Joh 14:23, Rom 8:11)

Om nu den Heliga Anden vore en tredje person så skulle han garanterat finnas med i dessa verser:

Mar 13:32 Men om den dagen eller den stunden vet ingen något, inte änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. 

Om man tänker utifrån ett treenighets perspektiv så blir denna vers ett problem. Man förklarar denna vers med att varför Jesus inte visste tiden eller stunden är för att Jesus i sin mänsklighet var begränsad, så därför visste han inte vilken stund eller dag då domen skulle ske. Men om nu den heliga anden vore en tredje person i gudomen som är precis lika mycket gud som fadern och sonen då innebär det ju att den heliga anden skulle vetat dagen och stunden, så frågan är ju då varför den tredje personen i gudomen inte har fått reda på det? För det står ju ingen utom Fadern! Detta går inte att förneka.

1Ko 8:6 så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. 

1Jh 1:3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. 

Ingenting om någon helig ande i dessa verser?

Sedan så när vi får se Guds tron i himmelen i Uppenbarelseboken så ser man ingen tredje person som sitter med fadern och sonen på tronen? Väldigt märkligt!

Upp 5:13 Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga: "Honom som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet!" 

Den Heliga Anden är Faderns Ande, Faderns närvaro, Faderns kraft, livets kraft! Gud Faderns Finger! 

Ingen tredje person!

Men eftersom Fadern är ett med Jesus efter uppståndelsen, att Fadern är allt i sin son så kan man även när man talar om den Heliga Anden koppla det till Jesus, eftersom Anden är i Jesus, och verkar genom Jesus. Låt mig ge ett exempel:

Rom 8:26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord.

Här ser vi att Anden ber för oss, sedan i samma kapitel så beskriver man vem som ber för oss:

Rom 8:34 Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. 

Så alltså den som ber för oss är Jesus Kristus.

En till vers:

2Ko 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 

Sen i nästa kapitel så förklaras vem anden är:

2Ko 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 

Och kom ihåg att Paulus inte hade numrerat kapitlen och verserna i sina brev utan detta är ju såklart något som Kyrkan har gjort efteråt. Så detta är ju ett brev som Paulus har skrivit, så nästan i samma mening efter att Paulus säger att Herren är Anden så säger Paulus att Jesus är Herren. Så varför man kopplar den Helige Anden till Jesus är just för att om nu Jesus är Herre över himmel och jord men att Han är det i Faderns Ande så är det ju alltid Faderns Ande som utför gärningen och sitt ord genom Jesus. Likadant som Kung Salomo var satt på Guds tron och var Herre över Guds folk, men detta såklart i Guds Faderns Ande.

1Kr 29:23 Så satt Salomo på HERRENS tron som kung efter sin fader David, och han blev framgångsrik. Hela Israel lydde honom. 

1Ko 15:45 Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam (Jesus) blev en livgivande ande. 

Joh 14:16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. 

Jesus kan inte säga att jag ska komma till er om treenigheten vore sann. För han är enligt treenigheten inte den Helige Anden.

Joh 14:20 Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er. 

Här ser vi igen hur Fadern är i Sonen och genom Sonen i oss, och detta sker ju såklart genom Anden.

Joh 14:22 Judas - inte Judas Iskariot - frågade: "Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen?" 

Judas fattar att det inte är någon tredje person som ska komma utan Jesus själv.

Om vi återgår till Joh 14:16-17 Så för att förtydliga denna fråga så är det ju så att varför Jesus säger att Han ska be Fadern och Fadern ska ge dom en annan hjälpare är för att det är aldrig Jesus som har gjort miraklerna eller som har talat, utan det har alltid varit Fadern som har verkat genom sin Son Jesus och detta har Han gjort genom sin Ande, det är därför Jesus också säger i vers 17 i Joh 14 att lärjungarna känner Hjälparen och att Hjälparen förblir hos dom, så alltså är det samma Ande som hela tiden hade varit med dom. Annars så hade ju inte Jesus kunna sagt att dom kände Honom och att Hjälparen förblir hos dom.

Detta kan kopplas till vad Jesus säger:

Joh 14:8 Filippus sade: "Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss." Jesus svarade: "Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.

Jesus är i Fadern, inte i någon tredje person som har namnet den Helige Ande. Jag tycker att det är så fantastiskt tydligt.

Joh 14:10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. 

En intressant händelse är vad som händer i Joh 20:22:

Joh 20:22 Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: "Ta emot den helige Ande! 

Hur kunde Jesus ge lärjungarna Helig Ande??

Låt oss läsa:

Apg 2:33 Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige Ande av Fadern, och han har utgjutit det som ni ser och hör.

1Ko 15:45 Så står det också skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam (JESUS) blev en livgivande ande. 

Apg 2:36 Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias." 

Så Jesus har efter uppståndelsen från de döda blivit född till nytt liv i Faderns Ande, Han är ett med Fadern i det nya livet i Anden, Fadern är allt i Sin Son (1Kor 15:28, Gal 1:1)  och Jesus är satt av Fadern till att vara Herre över Himmel och jord. Anden som jag förstår det är allt som Jesus blev, och Fadern verkar genom Sonen. Det är därför Jesus kan Andas Helig Ande över lärjungarna. 

Och vad som ges när Jesus Andas Helig Ande över lärjungarna är Jesu Ande, och Jesu Ande är det som Fadern genom sin Ande blev i Sonen, den karaktär som Fadern formade sin Son till att bli, Jesu Ande är Jesu liv efter uppståndelsen. Och det är detta som vi får ta emot. Och då blir vi ett med Fadern och Sonen i Anden.

Joh 17:21 Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig.