VAD HÄNDER NÄR VI DÖR

Låt oss läsa några klara verser från Bibeln som lär oss sanningen om denna fråga om vad som händer när vi dör:

Pre 9:5 De som lever vet att de måste dö, men de döda vet ingenting och de får ingen lön mer, ty minnet av dem är glömt. 

Pre 9:10 Allt vad din hand kan göra, gör det med kraft. Ty i graven dit du går kan man inte verka eller tänka, och där finns ingen kunskap eller vishet. 

Job 14:10 Men när en man dör ligger han där. När en människa ger upp andan, var är hon då? 14:11 Som vattnet försvinner ur sjön och en flod sinar och torkar ut, 14:12 så lägger sig människan och står inte upp igen. Först när inte himlen finns mer vaknar hon och reser sig från sin sömn.

Job 14:14 Kan en människa som en gång dött få liv igen? Då skulle jag hålla ut i min mödas tid tills min avlösning kommer.

Job 7:21 Varför förlåter du inte min synd och tar bort min skuld? Snart ska jag ligga i stoftet, du kommer att söka efter mig men jag finns inte mer.

Joh 5:28 Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom.

Dan 12:2 De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. 

1Te 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren.

1Ko 15:22 Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. 

Och Israels Kung David är inte än i himmelen:

Apg 2:29 Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven, hans grav finns ibland oss än i dag.

Apg 2:34 Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida,

Apg 13:36 När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen.

Efter att man läser dessa verser så kan jag inte se det på något annat sätt än att Bibeln lär att ingen som har dött är nu i himmelen eller i helvetet eftersom domens dag ännu inte har varit. När vi dör så blir vi åter jord (Pre 3:20) i väntan på att Jesus ska komma tillbaka och utföra Guds dom över världen. Vi slutar helt enkelt att existera för en stund. 

Men detta är tyvärr inte vad dom flesta kristna kyrkorna lär, utan man lär att våra själar är odödliga. Detta innebär att vi inte kan dö men Bibeln lär att det är endast Gud som är odödlig (1Tim 6:16) Men det farliga är också vad innebörden kan bli om man tror att dom människorna som har dött fortfarande är i ett medvetet tillstånd. Steget är inte då långt ifrån att man kan börja att försöka att kommunicera med dom döda och detta är också vad t.ex. den katolska kyrkan och syriansk ortodoxa kyrkan gör. För dom anser att man kan kommunicera med vissa så kallade helgon. Man ber till Maria och även till apostlarna. Men detta är något som är strängt förbjudet enligt Bibeln:

5Mo 18:10 Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som utövar magi och ingen som söker råd hos de döda. Avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana vidrigheters skull fördriver Herren din Gud dem för dig.

Enligt Bibeln så är det strängt förbjudet att försöka på något sätt söka en kommunikation med dom döda. Varför detta är så farligt är för att vi vet att dom fallna änglarna i satans arme kan förklä sig till en död människa och på så sätt förleda en människa till att tjäna den onde. 

Det är fruktansvärt farligt att ta lätt på detta, och se mellan fingrarna och tro att man kan försöka kommunicera med dom döda utan att detta kan ge förödande konsekvenser. När man förstår Bibelns lära om vad som händer de döda så förstår man också att dom personerna som medium säger sig kommunicera med inte är döda människor utan ondskans andemakter i himlarymderna (Efe 6:12)