Idag säger dom flesta kristna att Guds bud inte gäller längre alltså tio Guds bud (2Mos 20:1-17) , för Jesus har genom sin död för oss uppfyllt lagen så vi behöver inte tänka på den för den gäller inte längre. Men är detta verkligen Bibliskt?

Och något man måste fråga sig då är:

1. Var i nya testamentet står det att Guds lag inte gäller längre?

2. Och om det inte finns någon lag hur kan då Gud döma någon?

3. Om det inte finns någon lag hur vet man då vad som är rätt eller fel?

När jag läser Bibeln så kan jag inte se detta. Jag ser istället att Jesus när han levde här ofta pekade mot Guds lag och lärde människor att det var viktigt att hålla lagen. Låt mig ge några exempel.

Mat 19:16 En man kom fram till Jesus och frågade: "Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv?"Mat 19:17 Jesus sade till honom: "Varför frågar du mig om det goda? Det finns bara en som är god. Och vill du gå in i livet, så håll buden. "Mat 19:18 Han frågade honom: "Vilka?" Jesus svarade: " Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt.Mat 19:19 Hedra din far och mor. Och du ska älska din nästa som dig själv. "Mat 19:20 Då sade den unge mannen till Jesus: "Allt det har jag hållit. Vad är det då jag saknar?"Mat 19:21 Jesus svarade: "Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig."

Mat 5:17 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Mat 5:18 Jag säger er sanningen: Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett.Mat 5:19 Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket.

Mar 7:6 Han svarade dem: "Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare. Det står skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Mar 7:7 Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud. Mar 7:8 Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar.Mar 7:9 Han sade också till dem: "Ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar. Mar 7:10 Mose har sagt: Hedra din far och din mor, och: Den som förbannar sin far eller sin mor ska straffas med döden. Mar 7:11 Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: Det du kunde fått som hjälp av mig låter jag i stället bli 'korban', alltså en tempelgåva, Mar 7:12 då tillåter ni inte längre att han gör något för sin far eller mor. Mar 7:13 Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare. Och ni gör många andra liknande saker."

En intressant sak är att dom som levde med Jesus fortfarande höll Guds bud efter hans död, så Jesus lärde aldrig sina lärjungar att Guds bud skulle sluta gälla.

Luk 23:55 Kvinnorna som hade kommit med Jesus från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp blev lagd där. Luk 23:56 Sedan återvände de hem och gjorde i ordning väldoftande kryddor och oljor. Och under sabbaten var de i stillhet efter lagens bud.

Så här ser vi tydligt att Jesus lärjungar höll lagen efter hans död.

Jesus talar också om att det fjärde budet nämligen sabbaten gäller i sista tiden alltså tiden precis innan Jesus kommer tillbaka:

Mat 24:20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten

Så vi ser tydligt att Jesus inte undervisade om att Guds bud skulle sluta att gälla.

Även när vi läser vad dom andra författarna skrev i nya testamentet så kan vi inte se att dom lärde att Guds bud inte gäller efter Jesus hade dött på korset.

Bibeln undervisar att lagens uppgift är att vittna om att vi människor är syndare eftersom lagen talar om för oss vad som är gott och rätt, att genom lagen så ges insikt om synd. Att om vi bryter mot lagen så begår vi synd, för synd är brott mot lagen. Lagen vittnar om att vi människor är syndare eftersom vi har alla brutit mod Guds lag. Och eftersom syndens lön är döden enligt Guds ord (Rom 6:23) så förstår vi att vi är behov av Guds nåd. Och det är där Jesus kommer in som vår frälsare eftersom han har frälst världen genom att dö på korset för världens alla synder. (Romarbrevet kapitel 7).

Rom 3:20 Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd.

1Jh 3:4 Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott mot lagen.

Så det är omöjligt att göra sig av med Guds bud för om Gud skulle säga att det finns ingen lag längre så leder det till total laglöshet.

Men vad kristna brukar säga när jag talar om detta så säger man att nä men nu så har Gud skrivit sin lag på våra hjärtan istället.

Jag kan inte förstå hur man kan säga detta eftersom man säger ju att Guds lag inte gäller längre så hur kan man då säga att Guds har skrivit sin lag på våra hjärtan om det inte finns någon lag??

Ett annat svar är nä men vi känner i vårt hjärta vad som är rätt och fel men denna lögn kommer från den den onde:

1Mo 3:5 Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas, och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont."

Det var satan som först myntade denna lögn för Eva då han sa att om Eva åt av frukten så skulle vi människor bli som Gud och kunna förstå vad som är rätt och fel. Tyvärr så föll Eva för den lögnen, hon trodde att hon skulle bli en gud om hon åt av frukten och att hon inte alls skulle dö utan om hon åt av frukten så skulle hon bli som Gud och leva för evigt och själv kunna förstå rätt och fel men detta var ju en lögn.

Men tyvärr så tror många kristna idag på satans lögn, att vi kan känna i vårt hjärta vad som är rätt och fel.

Kung Salomo skrev så här om detta angående att lita på sitt hjärta:

Ord 28:26 Den som förlitar sig på sitt hjärta är en dåre.

Men vad vi inte får göra när vi förstår att Guds lag är evig är att tro att genom att vi håller lagen så blir vi på något sätt heliga och Gud tycker om oss extra mycket om vi håller Hans lag att vi kan frälsa oss själva genom att hålla Guds bud, för det var detta som tyvärr Guds folk Israel trodde. Dom trodde att dom blev frälsta genom att hålla Guds bud. 

Utan när vi blir födda på nytt och får ta emot den Heliga Anden så vill vi göra vad som är rätt det är då naturligt för oss att hålla Guds bud, att vi vill hålla Guds bud är bevis för att Jesus Kristus lever i oss genom den heliga ande.

Gal 3:27 Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus.

1Jh 2:4 Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. 1Jh 2:5 Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom.

Sedan så är ett kännetecken för Guds folk att dom håller Guds bud:

Upp 12:17 I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn, dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.

Upp 14:12 Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus."

Jag kan skriva mycket mer men jag nöjer med denna utläggning.