1 MOSEBOKEN 1:26

1MOS 1:26

Denna vers är populär för att försöka bevisa att Gud består av tre personer, eftersom Gud talar om sig själv i plural.

Låt oss läsa:

"1Mo 1:26 Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över
havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla
kräldjur som rör sig på jorden."

När man läser om hur Gud beskriver sig själv i gamla
testamentet så ser vi att Gud också talar om sig i singular, Gud beskriver sig
själv som en person.

Job 38:4 " Var var du när jag lade jordens grund? Svara, om du vet och förstår."

5Mo 32:39" Se
nu: Jag, jag är Gud, det finns ingen Gud vid sidan av mig.
Jag dödar och jag gör levande, jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand."

Jes 44:24 " Så säger Herren din återlösare, han som format dig sedan moderlivet: Jag"Herren, är den som har gjort allt, den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig?

Jes 45:5 Jag är Herren, och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud. Jag spänner bältet om ditt liv,
fastän du inte känner mig,

Jes 45:6 för att man ska förstå både i öster och
väster att det inte finns någon utom mig. Jag
är Herren, och det finns ingen annan.

Jes 46:9 Kom ihåg det som hänt för länge sedan, för jag är Gud, och det finns ingen
annan Gud, ingen som jag.

Det är väldigt tydlig utifrån Bibeln att Gud talar om sig
själv som en person.

Men varför säger Gud i 1Mos 1:26 att "låt oss göra människan till vår avbild? Jag ska vara ärlig och säga att jag inte kan svara på den frågan, men vad som är säkert är i alla fall att man inte kan bevisa
treenigheten men hjälp av 1Mos 1:26, för det finns inget i texten som talar om hur många "oss" är. Det står inte, sedan skapade Fadern, Sonen och till den Heliga Anden människan. Det finns absolut inga bevis för en treenig Gud 1Mos kapitel 1. Så treenigheten måste man läsa in i texten. En sak som man också måste tänka på är att vi vet att Israel inte trodde på någon treenighet, och att författaren av 1Mos nämligen Moses måste logiskt också såklart inte ha haft en tro på treenigheten, att den Moses som skrev lagen inte hade en tro på treenigheten för annars så skulle ju Israel
Guds folk bekänt sig till en tro på en treenig Gud. Men detta hittar vi ingen stans i gamla testamentet.

Eller ska vi tro att Moses viste att Gudomen bestod av tre personer men detta var något som han höll hämligt och inte berättade för någon. Vad som bevisar att 1Mos 1:26 inte handlar om någon treenighet är att Moses aldrig lärde Guds folk att Gud bestod av en treenighet därför måste Moses när han
skrev 1Mos 1:26 menat någon ting annat, än att han där beskrev en treenig Gud, för annars skulle Moses ju göra det solklart för Guds folk att Gud bestod av tre personer om det var nu det han menade när han skrev "låt oss göra människan till vår avbild"