1MOS 1:26                        

Denna vers är populär för att försöka bevisa att Gud består av tre personer, eftersom Gud talar om sig i plural.

Låt oss läsa:

1Mo 1:26 Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden."

När man läser om hur Gud beskriver sig själv i gamla testamentet så ser vi att Gud också talar om sig själv i "en form" Gud beskriver sig själv som en person.

Job 38:4 Var var du när jag lade jordens grund? Svara, om du vet och förstår.

5Mo 32:39 Se nu: Jag, jag är Gud, det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande, jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand.

Jes 44:24 Så säger Herren din återlösare, han som format dig sedan moderlivet: Jag, Herren, är den som har gjort allt, den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig?

Jes 45:5 Jag är Herren, och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud. Jag spänner bältet om ditt liv, fastän du inte känner mig,

Jes 45:6 för att man ska förstå både i öster och väster att det inte finns någon utom mig. Jag är Herren, och det finns ingen annan.

Jes 46:9 Kom ihåg det som hänt för länge sedan, för jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag.

Det är väldigt tydlig utifrån Bibeln att Gud talar om sig själv som en person.

Men varför säger Gud i 1Mos 1:26 att "låt oss göra människan till vår avbild"?

Jag ska vara ärlig och säga att jag inte kan svara på den frågan, men vad som är säkert är i alla fall att man inte kan bevisa treenigheten men hjälp av 1Mos 1:26, för det finns inget i texten som talar om hur många "oss" är. Det står inte, sedan skapades människan till den treeniga gudens avbild. Det finns absolut inga bevis för en treenighet 1Mos kapitel 1. Så treenigheten måste man läsa in i texten.

En sak som man också måste tänka på är att vi vet att Israel inte trodde på någon treenig gud och att författaren av 1Mos 1:26 nämligen Moses måste logiskt också såklart inte ha haft en tro på treenigheten eftersom man kan inte se i Mose böckerna att Moses talade om Gud som en treenig gud utan man ser istället att Moses pratar om Gud som en person. Moses som skrev 1Mos 1:26 var inte treenighets troende för annars så skulle ju Israel Guds folk bekänt sig till en tro på en treenig Gud. Men detta hittar vi ingen stans i gamla testamentet. Vilket också är allmänt känt.

Eller ska vi tro att Moses visste att Gudomen bestod av tre personer men detta var något som han höll hemligt och inte berättade för någon. Så vad som bevisar att 1Mos 1:26 inte handlar om någon treenighet är att Moses aldrig lärde Guds folk att Gud bestod av en treenighet därför måste Moses när han skrev 1Mos 1:26 inte tänkt Gud som en treenig gud. Vi vet att detta är sant eftersom Judarna har alltid varit strikt monoteistiska i sin Guds tro.

5Mo 6:4 Hör, Israel! Herren vår Gud, Herren är en.

En sak som kan tänka på är att Jesus talar om att det var Hans Gud som var skaparen av jorden och ingen annan. 

Detta blir klart eftersom det är endast Fadern som Jesus talar om är den ända sanna Guden ingen annan. Jesus talar aldrig om att Gud är en Gud som består av tre personer, tänk på detta en sekund, Jesus beskriver aldrig Gud som treenighets troende gör! Jesus säger Fadern är min Gud! Och ska vi tro att det var någon annan än Jesus Gud som skapade Jorden?

Mat 19:4 Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna

Så jag tror att det var endast Fadern som skapade jorden och ingen annan.

Paulus säger i Apg 17:24 att det var Fadern som skapade jorden detta är tydligt eftersom han säger att den Guden som han talar om en dag ska döma världen genom Jesus Kristus, (vers 21)

Paulus trodde också att det var endast Fadern som var Gud:

1Ko 8:6 så har vi bara en Gud, Fadern från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.

Efe 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen!

Fil 1:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.

1Ti 6:16 han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.

Den Paulus talar om här är någon som ingen människa har sett så detta innebär ju att det inte är Jesus han talar om eftersom Jesus har ju människor sett. Det är uppenbart att det är Fadern Paulus talar om och det är väldigt intressant att han säger Gud är ensam odödlig. Så vad Paulus säger här att det är endast Fadern som är Gud.

Rom 1:20 Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

Det var Fadern som skapade jorden och ingen annan.

Jes 44:24 Så säger Herren din återlösare, han som format dig sedan moderlivet: Jag, Herren, är den som har gjort allt, den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig?