DEN ENDA SANNA GUDEN

 

SÅ VEM ÄR DÅ DEN ENDA SANNA GUDEN??

(SFB15)

Joh 17:3

Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

Jesus säger klart och tydligt att Fadern är den enda sanna Guden! 

Mal 2:10

Har vi inte alla en enda Fader? Har inte en enda Gud skapat oss? Varför handlar vi då svekfullt mot varandra och kränker våra fäders förbund? 

1Ko 8:6

så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.

Och vad säger Jesus och Moses om Fadern? Låt oss läsa:

Upp 15:3-4

och sjunger Guds tjänare Moses sång och Lammets sång: "Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud Allsmäktig. Rätta och sanna är dina vägar, du folkens Kung. Vem skulle inte vörda dig, Herre, och prisa ditt namn? Bara du är helig, och alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats." 

Bara du är helig!

Upp 3:12

Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. 

Och Jesus har en Gud! Och Hans Gud är Fadern!

Joh 20:17

Jesus sade till henne: "Rör mig inte, för jag har inte stigit upp till Fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min Far och er Far, till min Gud och er Gud." 

I Joels bok hittar vi en vers som säger:

Joe 2:27

Ni ska förstå att jag är mitt i Israel, att jag är Herren er Gud och ingen annan. Och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. 28 Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner.

Låt oss också läsa andra verser i Bibeln som visar vem det är som talar i Joel 2:27-28

Luk 24:49

Och jag ska sända över er vad min Far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden." 

Apg 1:4

Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: "Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. 5 Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige Ande." 

Sedan händer det som Jesus talade om skulle hända, det som Fadern hade lovat och låt oss nu se vad Petrus säger:

Apg 2:15

Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara tredje timmen på morgonen! Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel: Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. 

Så när vi läser dessa verser så förstår vi att det är Fadern som talar i Joel 2:27, och vad säger Fadern i Joel 2:27, Fadern säger att: Jag är Herren er Gud och ingen annan.

Så vi ser tydligt att Fadern är Gud och ingen annan.

1Ko 15:27

ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla. 

När man läser genom Bibelns böker så tycker jag att det blir tydligt att det bara finns en Gud och det är Jesus Fader, vår Fader, Jesus Gud som också är vår Gud, Han är den ända sanna Guden (Joh 20:17) Jag tror Bibeln är tydlig med att det finns endast en person som är den enda sanna Guden enligt Bibeln (Joh 17:3). Gud kan inte dö, men Jesus dog (Upp 2:8, Gal 1:1), Gud kan inte bli frestad men Jesus blev frestad:

Jak 1:13

Ingen som frestas skall säga: "Det är Gud som frestar mig." Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon.

Heb 2:18

Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas. 

Jesus är Guds Son och Han är medlare mellan Gud och människor och är den som Gud Fadern har satt som Herre över Himmel och Jord. Den männsikan som Gud räddade den fallna och förlorade människan genom att låta Sin Son dö för våra överträdelser. Så jag vill absolut inte på något sätt försöka minska Jesus betydelse för världen, men att det finns bara en Gud Fadern.  (Joh 17:3 Mal 2:10)

När man läser Bibeln så är det tydligt att Jesus vill leda oss till Fadern, Han leder oss till den enda sanna Guden. Vi ser ett exempel på det när Jesus lär sina lärjungar att be:

Mat 6:9 (KJV)

After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen. 

Jesus säger här i bönen att riket är Faderns, och makten är Faderns, förlåtelse kommer från Fadern så vi ser tydligt hur Jesus säger klart och tydligt vem det är som är Gud.  

När man läser Upp 14:1 så kan man inte se det på något annat sätt en att det är Fadern som är Gud

Upp 14:1 (King James Bibel)

And I looked, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion, and with him an hundred forty and four thousand, having his Father's name written in their foreheads. 

Så här förstår man att dom utvalda som blir frälsta har Faderns namn på sina pannor, men borde det inte stå om nu treenigheten är sann att dom hade faderns, sonens och den heliga andens namn skrivna på sina pannor? Varför står det endast Faderns namn? Eller kan det vara så att varför endast Faderns namn står på deras pannor är för att det är just endast Fadern som är Gud, att det är så att dom som blir frälsta har sin Guds namn på sina pannor.

Jag kan inte förklara alla verser i Bibeln men om man lägger ihop verserna i Bibeln som talar om vem Gud är så är det klart och tydligt att majoriteten av verserna i Bibeln beskriver att endast Fadern är Gud. Detta kan man inte förneka. Dom som ändå vill förneka att Fadern är den enda högsta Guden gör det för dom inte vill se sanningen.