JES 9:6

(SFB)

Jes 9:6

Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. 

Här lär treenighetsläran att detta visar att Jesus är den högste guden, eftersom det står att Jesus namn är "Mäktig Gud, Evig Fader"

Men är detta vad Jes 9:6 lär oss?

Jag tror inte det när jag ser till den bild som Bibeln vill ge oss om vem den ända sanna Guden är, och när vi ser vad Bibeln lär oss angående Guds Son.

Låt oss studera några verser:

Jer 23:6

I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet, och detta är det namn man skall ge honom: HERREN vår rättfärdighet.

Här har vi en liknande text som talar om att Jesus namn kommer att vara JHVH vår rättfärdighet.

Men sen ser vi detta igen:

Jer 33:15

I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. 16 I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man ska kalla det så: Herren vår rättfärdighet. 

Här är det tråkiga att SFB har översatt vers 16 till "Man ska kalla det så" när det igentligen ska stå att "Hon skall kallas så: JHVH vår rättfärdighet". För det handlar om Jerusalem. Så Jerusalem ska kallas JHVH vår rättfärdighet. Men hur kan Jerusalem kallas JHVH vår rättfärdighet?? Jerusalem är ju inte Gud! Utan det är där som Gud verkar, och det är i Jerusalem som Gud en dag kommer att göra under, det är i Jerusalem som Jesus en dag kommer att predika Sin Faders ord. Det är i Jerusalem Gud kommer en dag genom Sin Son att frälsa människorna.

Likadant, Jer 23:6, det är genom Sin Son som Gud Fadern kommer att verkställa sin vilja. Jesus är Gud Faderns instument för Hans vilja och Kraft. Faderns Karaktär (Namn) manifesteras genom Hans Son, eftersom Faderns Ande är i Sonen, det är så dom är ett (Joh 10:30, Mar 1:12, Joh 14:10-11, Joh 4:24) detta är väldigt tydligt:

Joh 7:16 Jesus svarade: "Min lära är inte min, den kommer från honom som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv.

Joh 14:10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. 

Joh 12:49 Jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala.

Så om nu Jesus inte gör något av sig själv utan gör endast sin Faders vilja vems namn har Han då kommit i?? Låt oss läsa:

Joh 5:43 Jag har kommit i min Fars namn.

Alltså Jesus har kommit i Faderns Namn och eftersom Gud, Fadern är den Högste Guden så blir inte Jes 9:6 så svår att förstå. Namn handlar om vad en person är i Bibeln tex:

2Mo 33:18

Mose sade: "Låt mig få se din härlighet." Han svarade: "Jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig och jag ska ropa ut namnet ' Herren ' inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, för ingen människa kan se mig och leva." Sedan sade Herren: "Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan, och jag ska låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand, och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se." 

Och vad händer sen? Jo Gud ropar ut sitt namn:

2Mo 34:5 Då steg Herren ner i molnskyn och ställde sig där nära intill honom och ropade ut Herrens namn. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade: " Herren! Herren! - en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Han bevarar nåd mot tusenden och förlåter brott, synd och skuld, men låter ingen bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barn och barnbarn till tredje och fjärde led." Då böjde sig Mose hastigt ner mot jorden och tillbad. 

Så alltså namnet är vem Gud är, Hans karaktär.

Det är därför Jes 9:6 kan tala om att Jesus namn är:

  1. "Mäktig Gud", eftersom den mäktiga enda sanna Gudens vilja genom sitt ord och gärning manifesteras genom Jesus.
  2. "Evig Fader", som jag sagt Fadern verkar genom sonen, och en viktig sak att komma ihåg är att enligt treenigheten så är inte Sonen Fadern, så detta blir ju ett stort problem om man ska tro på treenighetsläran.
  3. "Under" vem gör under? Jo Gud gör under.

  4. "Fridsförste" Allt som Fadern är, är också Sonen.

Jag tror ni förstår min poäng, så detta är mitt svar på Jes 9:6.

Sedan så vilja bara påpeka att Svenska Folkbibeln (SFB) är inte alls rättvis när det kommer till treenighetsläran. För på många ställen när man ser till deras översättning, så kan man inte se att den stämmer med grundtexten. Dom överdriver texten till treenighetens fördel.

Och detta har dom själva bevisat genom deras nya översättning SFB 15. Om man jämför Upp 15:3-4 SFB 98, med SFB 15, så kan man tydligt se det:

SFB 98

Upp 15:3-4 och sjunger Moses, Guds tjänares, sång och sången till Lammet: "Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. 4 Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk skall komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats." 

SFB 2015

Upp 15:3-4 och sjunger Guds tjänare Moses sång och Lammets sång: "Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud Allsmäktig. Rätta och sanna är dina vägar, du folkens Kung. 4 Vem skulle inte vörda dig, Herre, och prisa ditt namn? Bara du är helig, och alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats." 

Dom två översättningar säger två olika saker när det gäller Upp 15:3-4.

Och detta är ju såklart inte bra.