JOH 8:58


Den allmänt accepterade tolkningen av Joh 8:58 är att Jesus i detta kapitel använder sig av Guds namnet "Jag är" och man hänvisar då till 2 Mos 3:14.

 Men låt oss nu studera Johannes evangeliet kapitel 8 och se vad det handlar om.

Joh 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus." 

Och det grekiska grundtext ordet här för "jag är" är dom två grekiska orden "ego eimi" och det intressanta med dessa två ord är att dom används överallt i det nya testamentet, det är ett vardagligt sätt att uttrycka sig, här är några exempel:

Mat 8:9 Också jag är (ego eimien man som står under andras befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det här, så gör han det." 

Mat 14:27 Men genast sade Jesus till dem: "Var lugna. Det är jag (ego eimi). Var inte rädda."

Luk 1:18 Då sade Sakarias till ängeln: "Hur skall jag kunna vara säker på detta? Jag är (ego eimisjälv gammal och min hustru är till åren."

Joh 1:20 Han bekände och förnekade inte sanningen. Han bekände: "Jag är (ego eimi) inte Messias."

Något som är väldigt intressant är att vi vet att det Judiska folket hade slutat att använda Guds Namn för att man ansåg att det var för heligt för att uttalas och detta hände på den gamla testamentliga tiden alltså före Jesu tid. Så Guds namn kan man säga hade blivit bortglömt. 

Sedan så måste man tro att nu helt plötsligt på Jesus tid så har dom börjat använda sig av Guds heliga namn igen. Man har alltså upptäckt Guds namnet igen och man tyckte tydligen att det var ok att använda Guds namnet som var så heligt så att det inte fick uttalas, men nu har man inte bara börjat att använda sig av Guds Heliga namn för att be till Gud och prisa Gud utan nu använder dom sig av det Heliga Guds namnet lite hur som helst. Detta är såklart inte möjligt, så vad handlar detta om? Jo som man förstår så är det så att "ego eimi" är ett vardagligt språk som inte alls har något med att det är Guds Heliga Namn.  

Ett exempel till:

Joh 9:9 Några sade: "Det är han", och andra: "Nej, men han är lik honom." Själv sade han: "Det är jag."(Ego eimi) 

Här är det intressant för den blinde mannen i grundtexten säger endast "ego eimi" ingenting mer så om man ska hålla fast vid tron på att när någon säger "jag är" så säger då denna man att han är Gud. Men detta håller ju inte.

Utan vad det handlar om är att mannen här bekänner att han är den blinde mannen som dom talar om.

Så man säger alltså enligt treenighets tolkningen att varför Judarna ville stena Jesus i Joh 8:58 är för att Han sa att Han var Gud, men när vi läser vers 24-25 så ser vi tydligt att detta inte stämmer:

Joh 8:24 Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder." 25 De frågade: "Vem är du då?" Jesus svarade: "Begynnelsen, något som jag också har sagt er. 

Man kan ju då fråga sig varför dom inte stenade Jesus här?? För Jesus säger ju här att Han är Gud enligt typ 98% av alla Kristna i världen idag. Utan Judarna säger till och med "Vem är du" dom förstod inte att han sa att han var Gud. Förstår inte att man inte ser detta när det är så tydligt. Men jag kan ju själv erkänna att det tog ett tag för mig själv att se detta. Det intressanta är ju som sagt att man säger att Judarna förstod här i Joh 8 precis vad Jesus talade om men sanningen är ju som sagt precis motsatsen, även Jesus säger det i denna vers:

Joh 8:43 Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. 

Sedan så är det så tragiskt att översättarna till Svenska Folkbibeln är så överdrivna när det gäller deras tro på treenigheten, dom gör vad som helst för att få människor att tro på treenigheten, dom överdriver så mycket när dom översätter så att dom till och med ljuger. För vad dom vill få oss att tro är att Jesus i Joh 8:25 säger att Han har talat från skapelsens början 1 Mos 1:1, vilket är helt befängt. Utan vad Jesus säger i Joh 8:25 är att när Judarna frågar Honom vem Han är, så säger Han helt enkelt, den jag har sagt från början att jag är, vilken början? Jesus försökte förmedla till Judarna sedan början av hans mission vilket började efter att han döptes i Jordan av Johannes döparen var bland annat det att Jesus är Messias Guds son och det är detta som Jesus försöker få dom att förstå. Men tyvärr så greppar dom ju inte detta. 

Och Jesus säger "ego eimi" en gång till i vers 28, men även denna gång så ville dom inte stena Honom.

Och låt oss läsa vers 28: 

Joh 8:28 Då sade Jesus till dem: "När ni har upphöjt Människosonen, då ska ni förstå att Jag Är och att jag inte gör något av mig själv utan talar så som Fadern har lärt mig.

Om nu treenighetstroendes tolkning av denna vers är korrekt så säger alltså Jesus "Jag är Gud och jag gör inget av mig själv" Men detta blir ju jätte konstigt och är totalt ologiskt. 

Utan vad Jesus som jag ser det är väldigt tydligt här är att Jesus säger att när ni upphöjt människosonen ( när dom har korsfäst Jesus) så ska ni förstå att jag är Messias.

Detta är även vad översättarna av KJV verkar peka mot:   

Joh 8:28 Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things.

Man ser att KJV översättare lägger till "han" i översättning för att göra det tydligt att det handlar om att Jesus är Messias.

Sedan säger Jesus också:

Joh 8:50 Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer. 

Joh 8:54 Jesus svarade: "Om jag ärar mig själv är min ära ingenting värd. Det är min Far som ärar mig, han som ni kallar er Gud. 

Så när Gud Fadern ärar sin Son så upplyfts Guds namn, eftersom Gud är i Sin Son, alltså Jesus gör inget av sig själv utan det är Fadern som talar och Hans gärningar som görs genom Jesus, så därför när man ärar Jesus så ärar man Hans Fader och Gud.

Så fast Jesus säger klart och tydligt att "Jag söker inte min egen ära" Så säger dom flesta Kristna att, jo Jesus säger här i Joh 8:58 att han är den högsta guden. Judarna lyssnade inte till vad Jesus sade i Joh 8, detta är tyvärr också vad vi som Kristna idag också har svårt till att göra. 

Låt oss nu gå till den kända texten och vi börjar:

Joh 8:56 Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad." 57 Judarna sade: "Du är inte femtio år än, och Abraham har du sett!" 

Här är dom återigen döva, för Jesus säger inte att Han har sett Abraham utan att Abraham blev glad eftersom han förstod att frälsaren en dag skulle komma genom hans avkomlingar.

Joh 8:58 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: jag är, redan innan Abraham blev till." 59 Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen.

Så vad är det Jesus säger i Joh 8:58??

 Jag är inte helt säker på vad det är han säger men jag tror att det är nått av dessa två alternativ. 

1. Jesus börjar diskussionen med Judarna i vers 12 med att säga att han är världens ljus, och vi vet att varför Jesus är världens ljus är för att Fadern verkar i sonen, så Guds Ande verkar i sonen, Sonen är Guds avbild och därför reflekterar Sonen Fadern, och därmed så är Jesus världens ljus. Men att ljusets källa är Fadern och Fadern har ju alltid existerat, så ljuset är evigt och har därför existerat innan Abraham. Så när vi ser Jesus så ser vi Fadern så därför kan Jesus i Joh 8:58 säg att " jag är redan innan Abraham blev till"

2. En annan tro är att vad Jesus säger i Joh 8 är att Jesus säger att han är den utlovade frälsaren Messias som Gud genom sina profeter hade lovat skulle komma för att frälsa världen, vilket Judarna inte ville förstå, och att det löftet var ju givet av Gud redan innan Abraham blev till. En sak som är viktig att förstå är att verkligheten börjar inte när t.ex ett löfte av Gud uppfylls utan verkligheten börjar hos Gud. Så när Gud bestämde i sitt hjärta innan världen blev till att Jesus skulle bli världens frälsare så blev det en verklighet. Så detta blev inte en verklighet när Jesus dog på korset utan den verkligheten började när Gud bestämde det. 

Heb 4:3  Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Så svor jag i min vrede: De ska aldrig komma in i min vila. Ändå har hans verk stått färdiga sedan världens skapelse

Eph 1:4 Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. 

Upp 13:8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.

Jer 1:5 "Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken."

Och även om det skulle vara så att Jesus säger att han är Gud så skulle det inte betyda att han är Gud, detta eftersom det var inte Jesus som uppenbarades för världen utan Jesus Gud och Fader som uppenbarades genom Jesus.

Joh 12:49 Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag skall säga och tala.

Joh 12:50 Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Vad jag talar, det talar jag så som Fadern har sagt mig."

Joh 14:10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk.

5Mo 18:15 En profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk, från dina bröder. Honom ska ni lyssna till. 16 Det ska bli så som du begärde av Herren din Gud vid Horeb den dag ni var samlade där och du sade: "Jag vill inte höra mer av Herren min Guds röst eller se den stora elden längre, då kommer jag att dö." 17 Herren sade då till mig: "De har rätt i vad de säger. 18 Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt som jag befaller honom.

Så om nu Fadern talar genom Jesus och Jesus skulle säga "Jag är Gud" så är detta inget bevis för att Jesus är Gud.