JOH 8:58

Många treenighetstroende tycker denna vers är kanske är den vers som klarast bevisar att Jesus är Gud. Men om man studerar detta kapitel lite närmare så är det omöjligt att Jesus i denna vers säger att Han är Gud.

En sak som man måste veta för att förstå Joh 8:58 är att Fadern manifesterade sig själv genom Sin Son Jesus.

Apg 2:22 Israeliter, lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. 

Joh 12:44 Jesus ropade: "Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig

Joh 12:45 och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig.

Joh 12:49 Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag skall säga och tala.

Joh 14:10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. 

Detta är vad det handlar om, Jesus i evangelierna upphöjer sin Gud och Fader det handlar inte om Honom utan om Hans Fader. Så att säga att Jesus skulle säga att Han är Gud är totalt emot vad Jesus förmedlar i evangelierna.

Detta ser vi också tydligt i

Joh 8:50 Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer.

Så precis innan den vers som treenighetstroende tycker är en väldigt stark bevis vers på grund av att Jesus säger att han är Gud så säger Jesus att  "Jag söker inte min egen ära"