JOHANNES EVANGELIET KAPTEL 1

(SFB98)

Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus.

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Dessa ord av Johannes används av treenighets troende som ett bevis för att Jesus är Gud och är den som har skapat allting.

Första frågan är vilken begynnelse det handlar om, alltså vilken början? 

När vi läser dom andra evangelierna så kan vi inte finna något som beskriver det som treenighetstroende vill att vi ska tro nämligen att Jesus var Gud och att han är den som skapade världen i begynnelsen (1Mos 1) och att han lämnade himmelen för att låta sig inkarneras och bli människa. Det står inte "I begynnelsen var sonen" detta är något som man måste läsa in i texten. Likadant så står det inte att Guds son blev till kött utan det står att ordet blev till kött. Så vad treenighetstroende gör är att dom läser in sin tro i dessa verser och får verserna att säga något som dom absolut inte säger.

Vad detta handlar om är att Joh 1:1 handlar om Gud Faderns ord, vilket innebär hans plan för att frälsa världen och skapa det nya. När vi läser Bibeln så ser vi att det är Fadern som är skaparen av himmelen och jorden det är vad Paulus också säger i sitt tall till grekerna i Apostlagärningarna kapitel 17, så då förstår man att det inte kan handla om Jesus i vers 3. 

 Man kan se att dom första verserna i Joh 1 är av SFB översatta till treenighetens fördel, detta ser vi eftersom det står till i vers 2 " Han var i begynnelsen hos Gud."

Vi ser att man har personifierat "ordet" som om det vore en person. Men om man läser andra översättningar så kan man läsa:

Joh 1:2 Detta var i begynnelsen hos Gud. (1917 års översättning)

Joh 1:2 The same was in the beginning with God. (KJV)

Joh 1:2 The same was in the beginning with God. (ASV)

Så vi kan se att inte alla översättningar personifierar "ordet"

Alltså vad det handlar om är att från början (när Jesus började predika evangeliet efter sitt dop) var "ordet" alltså Guds ord som kommer från Gud själv, eftersom Jesus inte gjorde något av sig själv utan lät sig användas av Fadern. Gud Fadern talade till värden genom sin son han gjorde mirakler genom sin son Jesus.

Joh 12:49 Jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. 50 Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Det jag talar, talar jag därför så som Fadern har sagt mig."

Joh 14:10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk.

När man förstår detta så förstår man Johannes kapitel 1 bättre.

Så om man sammanfattar det hela så handlar det om att från början, alltså när Jesus började predika efter sitt dop så kunde människorna hör Gud Faderns ord och se Faderns gärningar eftersom Fadern la orden i sin sons mun och använde sin Son Jesus för att utföra sina kraftgärningar. Detta kan också benämnas med andra ord med att ordet blev till kött. Ordet var hos Gud och Guds ord är så klart inget annat än Guds Faderns ord.