KOLOSSERBREVET 1

Kolosserbrevet kapitel 1 är ett känt kapitel för treenighets predikare, dom tycker att detta kapitel talar stark för att Jesus är Gud och skaparen av himmel och jord. Men kan det vara så att detta kapitel
talar om något helt annat? Jag har själv under många år trott att detta kapitel bevisar att Jesus är Gud och att han är skaparen av himmel och jord. Men jag ser nu att detta kapitel bevisar klart och tydligt något helt annat som inte är svårt att se.

Så vad är det Paulus vill tala om för oss i detta kapitel? Vad jag tror Paulus vill tala om för oss är att Gud Fadern har skapat det nya i Himmelen och på jorden genom sin Son Jesus.

Kol 1:13 Han (Fadern) har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.

Detta är rubriken och inramningen om det han sedan beskriver. Att Gud har räddat oss ifrån den gamla fallna världen in i den nya världen, den kommande världen (Heb 2:5). Vilket Gud gjorde genom Sin Son Jesus.

Kol 1:14 I honom (I Jesus) är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder.

Vi som är döpta i Kristus är iklädda Kristus (Gal 3:27, Rom kapitel 6)

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat

Att vara en avbild bevisar just att man inte är den som man avbildar, alltså detta uttryck bevisar att Jesus inte är Gud. Jesus är lik Gud på grund av att Jesus är satt att regera och att Jesus blev en livgivande Ande, Fadern är allt i Sonen och Sonen är den som Gud har skapat den kommande världen
genom. Men Bibeln lär ju att Fadern är större en Sonen (1Kor 11:3, Joh 14:28, 1Kor 15:27-28, 1Kor 8:6, Joh 17:3, Mar 13:32) Att Jesus är förstfödd före allt skapat betyder att Jesus är den förstfödde från de döda, Han är begynnelsen på det nya.

Kol 1:16 för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter allt är skapat genom honom och till honom.

Det handlar om den uppståndne Kristus. Allt är skapat i Honom det synliga alltså Jesu kropp, kyrkan på jorden, och i Honom är också det osynliga nämligen det nya i Himmelen för vi kan ju inte se det som är i Himmelen, och tänk på att det står inte att Himmelen är skapad av Honom utan allt som är i Himmelen är skapad i Honom vilket är en stor skillnad.

När det talas om det som är skapat i Jesus, tronfurstar, herradömen, härskare, och makter så handlar det om bl.a. om dom tronerna som dom tolv apostlarna ska sitta på (Mat 19:28), det handlar om den nya hierarkin i Himmelen där nu Guds Son har blivit Herre och blivit satt över änglarna (Heb 1:6) Detta sker ju i Kristus. Allt det nya som kommer att komma det eviga riket är skapat i Kristus. Något nytt händer i Himmelen, det sker en ny rang ordning där Jesus är Herre men är alltid underställd sin Fader och Gud, den Högste och enda sanna Guden vår Fader. Fadern har skapat Himmelen och jorden och allt som finns till (Upp 10:6, Apg 17:24) men inte genom Jesus som många Kristna idag tror för Jesus var inte verklig då utan Jesus existens började då Han föddes av jungfru Maria, men att Gud Fadern har skapat det nya genom sin Son, alltså Jesus Guds Son är instrumentet som Gud skapade den nya världen
genom.

Kol 1:17 Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom.

Vi förstår här nu vad Paulus talar om att det handlar att Jesus
är till före allt det nya som skapas.

Kol 1:18 Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

Hans kropp är Kyrkan, vi alla som tror på evangeliet tagit del av Jesu Kropp och liv (Efe 2:10) Och Han är den som är Huvudet på sin kropp, nämligen kyrkan eftersom Jesus är den som har fått all makt i Himmelen och på jorden, Jesus är Herre. Så Han är den som styr kroppen, alltså oss som är troende, vi som är i Kristi kropp för det är ju huvudet som styr över kroppen.

Kol 1:19 Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom.

Detta skedde när Jesus fick del av den Heliga Anden:

1Ko 15:45 Så står det också skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam ( Jesus) blev en livgivande ande.

1Ko 15:28 Och när allt blivit lagt under honom, då ska Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt i alla.

Som jag förstår det så fick Jesus efter sin uppståndelse ta emot den Heliga Ande (Apg2:33) av Sin Fader, Jesus blev helt uppfylld av Sin Faders Ande, för vi kan ju läsa 1Ko 15:45 att Jesus blev en livs givande ande vilket också bevisar att Jesus inte kan vara Gud eftersom om nu Jesus skulle
vara Gud så är detta inget som Han kan bli eftersom Han redan är det, men vissa treenighets troende säger då att Jesus fick tillbaka det Han hade förnekat men kan Gud sluta vara Gud? Treenighets troende är riktiga mästare på att jonglera med ord, dom kan få något som är helt fel låta helt rätt.

Vi kan också läsa i Heb 2:7 "en liten tid lät du honom vara lägre en änglarna" så om vi ska tro på treenigheten så gjordes Gud för en stund lägre en änglarna! Det måste vara syndfullt att påstå något
sådant.

Men om man tror att Jesus var en människa och blev av Gud efter sin uppståndelse från de döda given positionen som Herre över allt som Fadern Har skapat blir det mer logiskt än att säga att Gud själv blev
underställd änglarna. Detta är också vad vi kan läsa ur Bibeln:

Apg 2:36 Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har
Gud gjort till både Herre och Messias."

Det är inte konstigt att nu efter att Jesus har blivit en livgivande Ande och att Gud Fadern nu är allt i Sin Son att det kan stå som det gör i Kol 1:19 att Gud beslöt att låta hela fullheten bo i Sonen, och åter igen
låter det som Paulus säger här i vers 19 att Jesus är Gud när han säger att Fadern beslöt att låta hela fullheten bo i Sonen? Nej det låter det verkligen inte som.

(Efe 1:3,18-23)

Så om vi sammanfattar Kol 1:13-19, så handlar det alltså om
att i den uppståndne Kristus så har Gud Fadern försonat allt med sig själv, och
har i Kristus skapat allt det nya i Himmelen och på jorden (inkluderar även det rike som en dag ska upprättas av Gud på jorden). Jesus är nu av Fadern satt till att vara Herre över allt i Himmelen och på jorden.