DOG GUD PÅ KORSET?

28.10.2022

Treenighetsläran lär att Gud har dött på korset för våra synder men är detta sant och kan verkligen Gud dö?

Jag kommer nu att dela med mig av hur jag ser på detta påstående och kommer att räkna upp några problem med detta påstående att Gud har dött för våra synder.

Problem nr: 

1. Gud kan inte dö:

1Ti 6:16 han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.

Döden beskrivs i Bibeln som av saknandet av liv att människor som dör blir åter till jord och livsanden återvänder åter till Gud som gav den. Så kroppen som är gjord av stoft plus livsande är lika med en levande själ och tar man bort någon av dessa två så finns inte liv.

1Mo 2:7 Och HERREN Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ.

1Mo 3:19 I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden, ty av den har du tagits. Jord är du, och jord skall du åter bli."

Så den som dör mister livet och blir åter till jord, man åker inte upp till himlen eller till en plats där man blir plågad och brinner, utan man dör helt enkelt. Så dom som är döda är verkligen döda och inte levande detta är logik och det finns inte någon vers i Bibeln som säger att vi är eviga varelser utan som sagt tvärtom. För om man är levande någonstans i himlen eller under jorden så bevisar det ju att man inte är död utan levande. Men Bibeln är klar med att när man dör så slutar man att existera för en stund men dom som blir frälsta kommer en dag att bli uppväckta och åter levande när Jesus kommer till baka detta är tydligt:

Dan 12:2 De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam.

Joh 5:28 Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom.

Bibeln beskriver också döden som en sömn:

1Te 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

1Ko 15:20 Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom.

Heb 11:36 Andra utstod hån och gisselslag, ja, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar, led brist, blev plågade och misshandlade. Världen förtjänade inte att hysa dem. De irrade omkring i öknar och på berg, i grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet att de trodde, fick de inte det som var utlovat. Ty Gud har förutbestämt något bättre åt oss: först tillsammans med oss skall de nå målet.

1Ko 15:6 Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade.

Det står inte "Medan några är döda och har farit upp till himlen" utan det står "medan några är insomnade"

Apg 13:36 När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. 37 Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen.

Apg 2:29 Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven, hans grav finns ibland oss än i dag.

Apg 2:34 Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida,

Dessa verser är väldigt tydliga och beskriver att när vi dör så möter vi förgängelse.

Så när man förstår hur Bibeln beskriver döden så blir det solklart att Gud inte har dött för oss för Gud kan såklart inte sluta att existera.

2. Treenighetsläran beskriver Gud som tre distinkta personer men enligt treenighetsläran så har bara den andra personen i Gudomen nämligen Gud sonen dött för våra synder men inte den andra och den tredje personen i Gudomen alltså Gud Fadern och Gud Anden så detta betyder ju då att Gud inte har dött för våra synder utan bara 1/3 av Gud så Gud har ju inte dött helt för våra synder enligt treenigheten. 

3. Treenighetsläran säger också att ingen människa kan dö för våra synder utan det måste vara Gud som dör för våra synder om vi ska kunna bli förlåtna men sedan så säger denna doktrin att det var inte den andra personen i Gudomens Gudomliga person dom dog på korset utan endast den andra personen i Gudomen dennes mänskliga natur som dog, men låter detta rimligt att personen dog inte utan den mänskliga naturen dog? Så den Gudomliga personen var fortfarande levande.

Jag personligen tycker att detta låter så fel och tror inte att det är något som man kan få ifrån Bibeln. Sedan så låter det ju som det mänskliga endast kan dö för våra synder fast doktrinen samtidigt säger att en människas död inte kan försona mänskligheten med Gud eftersom det är endast Gud som kan det så doktrinen blir motsägelsefull. Det är inte svårt att se när man verkligen börjar studera denna Guds tro att den inte är sann utan är en falsk lära. 

Jag tror att dom flesta av dom som säger sig tro på treenigheten skulle ganska snabbt ge upp deras tro på denna doktrin om dom endast tog en liten tid till att fundera på om denna Guds tro är Biblisk och logisk.