MATT 28:19


Mat 28:19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 

Denna vers använder sig många som tror på treenigheten av för att bevisa sin tro. Men vad bevisar denna vers egentligen? Jag tror att denna vers bevisar motsatsen mot vad treenigheten lär oss att Gud är tre, utan jag tror att denna vers bevisar att endast Fadern är den enda sanna Guden, men hur kan den göra det frågar du dig själv säkert. Jo eftersom Joh 5:43 lär oss att Jesus kom i sin Faders namn.

Joh 5:43 Jag har kommit i min Fars namn

Och vad innebär nu detta? Jo namn i Bibeln handlar om personen som namnet tillhör det handlar om vem personen är som namnet tillhör alltså personlighet, och karaktär. Detta kan vi förstå när vi läser denna vers:

 2Mo 34:5 Då steg Herren ner i molnskyn och ställde sig där nära intill honom och ropade ut Herrens namn. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade: " Herren! Herren! - en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Han bevarar nåd mot tusenden och förlåter brott, synd och skuld, men låter ingen bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barn och barnbarn till tredje och fjärde led." 

Så eftersom Jesus endast gör sin Faders vilja och inte gör något av sin egen vilja utan gör sin Faders gärningar och talar sin Faders ord och detta eftersom Faderns Ande bor i Jesus så blir det ju Fadern vi ser när vi hör Jesus ord och när vi ser Jesus handlingar alltså Faderns karaktär som är Faderns namn:

Joh 14:10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk.

Joh 12:44 Jesus ropade: "Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. 

49 Jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. 50 Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Det jag talar, talar jag därför så som Fadern har sagt mig."

Så det är på detta sätt som det handlar om Fadern, att det är Fadern som vi ser när vi ser Jesus. Alltså Guds namn manifesteras i Jesus. Jesus är instrumentet som Fadern använder sig av för att utföra sin vilja. Men Jesus är ju inte den som manifesterar sig genom honom såklart.

Likadant blir det när det det handlar om andens namn, eftersom anden är Faderns ande och ingen annans.

Joh 15:26

Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. 

Livets Ande utgår såklart från skaparen själv och ingen annan.

Så Andens namn är Faderns namn eftersom Fadern är Anden.

Joh 4:23 Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. Joh 4:24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." 

Joh 17:21 Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. 22 Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett liksom vi är ett. 

Så när det står i Faderns, Sonens och i den Heliga Andens namn så handlar det om Fadern. Och det intressanta är att talet 3 i Bibeln liksom talet 7 och talet 12, är dom numren som i Bibeln står för fullständighet och för perfektion. Så om nu Faderns namn beskrivs 3 gånger så handlar det om Faderns perfektion, och av vår Gud Fadern genom sin Anden i Sonen så utfördes Guds fullständigt perfekta frälsningsplan.