MAT 9:2

Mat 9:2 Där kom några till honom med en förlamad man som låg på en bädd. Jesus såg deras tro och sade till den lame: "Var lugn, mitt barn. Dina synder är förlåtna."

Vad treenighetstroende säger om denna vers är att eftersom Jesus här förlåter mannens synder så är detta ett bevis för att Jesus är Gud eftersom det är endast Gud som kan förlåta synder.

Så är det möjligt att Jesus inte är Gud fast han förlåter synder?

Om man läser Joh kapitel 5 så är det tydligt att Fadern har gett makt och rätten att döma till Sonen, men att Jesus inte kan göra något utan sin Faders Ande:

Joh 5:19 Jesus svarade dem: "Jag säger er sanningen: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen. 

Joh 5:26 För liksom Fadern har liv i sig själv, har han också låtit Sonen ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen. 

Joh 14:10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk.

Joh 14:24 Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från Fadern som har sänt mig. 

Och det finns massa fler verser som beskriver detta att Jesus har fått makt och auktoritet men att orden och miraklerna kommer ifrån Faderns Ande som verkar i och igenom Jesus.

Låt oss också läsa:

Mat 9:8 När folket såg det, greps de av fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människor. 

Här bevisas ju faktiskt motsatsen till vad treenighets läran vill lära oss att Jesus är Gud eftersom Jesus förlät synder,  för som vi ser när vi läser Matt 9:8 så hade Jesus fått sådan auktoritet av Fadern, vilket blir konstigt. För varför måste Jesus nu få en sådan makt om han nu är Gud?

Detta är precis på samma sätt som lärjungarna kunde förlåta synder:

Joh 20:22 Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: "Ta emot den helige Ande! Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden." 

Så likadant som Jesus var beroende av Sin Faders Ande för att kunna ha makten att kunna förlåta synder, på samma sätt kunde lärjungarna i den Heliga Anden förlåta synder men självklart inte utan Anden.

Hoppas detta har gett klarhet till dig angående hur Jesus kunde förlåta synder.