NÅGOT ATT TÄNKA PÅ

En sak som uppenbart avslöjar att treenighetsläran inte är sann, är när det kommer till frågan om Jesus Kristus Gud.

Den primär frågan är identiteten på den Gud som tusentals gånger nämns i Bibeln.

Enligt treenighetsläran så är den Guden som Bibeln identifierar som Gud ett väsen som består av tre personer, tre distinkta personer som delar en och samma natur.

Enligt Bibeln så finns det endast en Gud, EN skapare. Treenighetsläran lär att denna enda guden, denna enda skapare är ett treenigt väsen.

För att kunna pröva sanningshalten i treenighetsläran så är det ända vi behöver göra är att fundera över vad konsekvensen blir om vi ställer oss en väldigt enkel fråga. Nämligen står det i Bibeln att den enda sanna Guden är Jesus Kristus Gud? Är det sant eller falskt att säga att den ända Guden är Jesus Kristus Gud?

Och eftersom det endast enligt skriften finns en Gud vore det möjligt att säga att den enda sanna Guden inte är Jesus Kristus Gud? Naturligtvis vis inte.

Det är en ofrånkomlig fakta att den ända Guden är Jesus Kristus Gud.

Jesus Gud är inte en treenig varelse. Detta är också vad treenighetsläran också beskriver nämligen att Jesus Gud är endast en person, nämligen Fadern. Så när vi använder uttrycket "Jesus Kristus Gud" så referera vi bara till en person, Fadern.

Och om den ända sanna Guden är Jesus Kristus Gud, så är vi tvungna på grund av det uppenbart logiska att dra slutsatsen att den ända sanna Guden är Fadern, Jesus Kristus Gud.

Inte många som tror på treenigheten ser till att uttrycket "Jesus Kristus Gud" refererar till en persons Gud, nämligen personen Jesus Kristus, hans Gud. Enligt treenighetsläran så är Jesus Kristus den högsta guden, han är den andra personen i gudomen, gud sonen. Därmed så betyder uttrycket "Jesus Kristus Gud" enligt treenighetsläran "guds, gud" detta är befängt!

Gud har inte en gud! För att Gud ska kunna ha en gud så måste detta innefatta två sanna gudar. Detta eftersom om nu gud sonen har en gud, så är hans gud någon annan. Men det finns bara en Gud!

En annan fråga som du kan ställa dig själv är denna fråga: Är Jesus Kristus Gud någon annan? Det uppenbara svaret på den frågan är JA. Jesus Kristus Gud är någon annan, nämligen hans Fader. Detta är också sant enligt treenighetsläran. Men om hans Gud är någon annan än han (Fadern) så är inte han Jesus Gud eller hur? Och om han inte är hans gud så är inte han den Guden.

Och om han nu inte är den guden, så blir slutsatsen att det finns två gudar om man hävdar att Jesus är gud och att även någon annan är hans gud.

Låt oss ställa en till fråga "vem skapade allt?" Skapade den treeniga Guden allting? Eller skapade Jesus allting? Eller skapade Jesus Kristus Gud allting? Eftersom Jesus inte är sin egen Gud och inte heller så är den treeniga Guden Jesus Gud, så är detta en fråga som vi måste ställa oss själva och få ett ärligt svar på. Vi kan inte fly ifrån den sanningen att det var Jesus Gud som skapade allting.

När vi ser till detta så förstår vi att treenigheten är irrationellt struntprat. Enligt treenigheten så identifieras Jesus som "gud" men att Jesus Kristus gud också identifieras som "Gud".

Men vad man måste tänka på är att treenighetsläran beskriver att Jesus Kristus och hans Gud är två olika personer. Dom är alltså inte en och samma person.

Alltså Jesus Kristus är en person och hans Gud är en annan person. Därför kan man inte säga att Jesus Kristus är Gud eftersom detta resulterar i två Gudar detta på grund av att Jesus Gud inte är den samma som han själv är. Enligt treenighetsläran så är Fadern absolut inte Sonen. Därför innebär detta per definition att Jesus som "Gud" och hans Gud inte är samma Gud eftersom Jesus inte är sin egen Gud. Men enligt Bibeln så finns det bara en Gud.

Så det slutar med en situation där Jesus Kristus och Hans gud inte är samma gud eftersom Jesus inte är sin egen gud, vilket nödvändigtvis blir att någon annan är gud. Jesus Kristus gud är inte Jesus och inkluderar inte heller Jesus. Det är här man tydligt kan se motsägelsen av denna treenighets fars.