SA JESUS ATT HAN VAR GUD?

                                   

Många kristna idag tror att Bibeln lär att Jesus är Gud. Man hänvisar då till verser som:

Joh 8:58 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till."

När man läser Evangelierna så finner man inget ställe där Jesus rakt ut säger att han är Gud utan man måste i dom bevis verserna som man säger är bevis för att Jesus är Gud läsa väldigt mycket in i texten. Och en sak som treenighetstroende inte verkar tänka på är att Jesus inte talar av sig själv utan att det är Fadern som talar och manifesteras genom sonen. Han som Jesus säger är hans Gud och Fader (Joh 20:17) 

Så när vi hör Jesus tala så är det Fadern vi hör.

Joh 12:49 Jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. 50 Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Det jag talar, talar jag därför så som Fadern har sagt mig." (SFB 98)

Joh 14:10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk.

Så det handlar inte om Jesus utan om Fadern. Jesus talade inte om sig själv och upphöjde aldrig sig själv:

Joh 8:50 Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer.

Joh 7:16 Jesus svarade: "Min lära är inte min, den kommer från honom som har sänt mig.

När man förstår detta så blir det väldigt ologiskt och tro att Jesus någonstans säger att han är Gud eftersom det handlar om Fadern och det är Faderns ord vi hör, Jesus uppdrag var att upphöja Fadern och att tala Faderns ord och vara ett instrument för Faderns gärningar detta var möjligt på grund av att Jesus var fylld av Gud Faderns Ande, Fadern var i Jesus.

Så om man säger att när vi läser Bibeln så kan vi läsa att Jesus säger att han är Gud, då tror jag tyvärr inte att man har förstått vad det står. Detta säger jag i all ödmjukhet. Jag tror verkligen inte att jag är smartare än någon annan, men om jag ser att Bibeln lär något som dom flesta Kristna inte ser och förstår så har jag ett ansvar att predika sanningen, för jag tror att jag begår synd om jag inte skulle predika sanningen.

För detta är ingen liten grej utan verkligen en allvarlig fråga, för det handlar om vem som är den sanna Guden. Jag tror tyvärr att många kristna idag är väldigt förvirrade om vem dom tror är Gud. Om du frågar tio kristna om treenigheten så kommer du att få tio olika svar.

Men studiet om vem som är Gud borde vara ett självklart studium. Att om det är något som en kristen ska ha koll på utifrån skriften så är det vem som är Gud. Men tyvärr så är det inget som man gärna studerar och talar om i kyrkorna idag.