TABERNAKLET

Gud gav Moses på Sinai berg lagen och buden om hur Israels Guds folk skulle leva och hur dom skulle utföra Gudstjänst.

Gud gav då Moses instruktioner om att Moses skulle bygga ett tabernakel vilket var en byggnad där man skulle utföra Gudstjänst och där Gud skulle möta sitt folk.

Tabernaklet var en skuggbild av den Himmelska helgedomen (Heb 8:5) 

Det gå att läsa om tabernaklet i 2 Mos kapitel 25-27.

Tabernaklet bestod av ett staket som var runt tabernaklet som var av fint linne tyg, sedan så när man gick genom ingången i staketet så var det en förgård innan man kom in i tabernakel tältet, och på förgården så fanns det ett offeraltare som var gjort i brons, efter offeraltaret så var det ett tvättfat av brons. Efter tvättfatet så gick man in genom ett förhänge och då kom man in i tältet som var uppdelat i två rum, det första rummet var det heliga och nästa rum var det allra heligaste. Mellan dessa två fanns ett förhänge på detta förhänge var änglar avbildade.

I det första rummet som kallades det heliga så fanns det tre möbler, den sjuarmade ljusstaken, rökelsealtaret och  det förgyllda bordet med dom tolv bröden på. Alla möbler var överdragna med rent guld. I nästa rum det allra Heligaste så stod arken med nådastolen, och på nådastolen så fanns två keruber. Keruber är dom änglarna som står vid Guds tron. Arken var likaså den överdragen med rent guld. Änglarna var placerade på nådastolen med vingarna mot varandra. i Arken fanns dom två stentavlorna med Guds tio bud på och en stav gjord av mandel och en behållare av guld som innehöll manna.

Prästerna som utförde gudstjänsten bar kläder som Gud hade beskrivit till Moses på Sinai  berg om hur dom skulle se ut. Bland annat så hade översteprästen en bröstsköld bestående av tolv dyrbara stenar.

När någon hade begått synd av Israels folk så skulle man ta t.ex ett får som var tvunget att vara felfritt och sedan så la personen som hade begått synd sina händer på lammet och bekände sina synder och synden las då på lammet. Sedan tog prästen en kniv och skar halsen av fåret offrade sedan lammet på bronsalltaret. Prästen renade sig sedan i tvätt fatet och tog sedan lammets blod med sig in i det heliga och skvätte lammets blod på förhänget mellan det heliga och det allra heligaste.  

Jag kommer inte att gå in på varje detalj men jag tror att Gudstjänsten som utfördes i tabernaklet tydligt är symboliskt för Guds frälsnings verk som Gud utförde genom sin Son Jesus.

All den Gudstjänst som utfördes i tabernaklet pekar på Jesus.

Låt mig nu förklara detta lite närmare men låt oss först titta på några bilder

Denna bild visar tabernaklet, vi ser staketet runt tältet, förgården, och vid ingången till förgården så ser vi offeraltaret, efter offeraltaret så har vi tvättkaret sedan efter det så har vi tältet men dom två rummen det heliga och det allra Heligaste.

Bild 1 Denna bild beskriver hur det ser ut inne i tabernaklet. Vi ser ljusstaken, rökelsealtaret och det förgyllda bordet med dom tolv bröden. Vi ser även en glimt av det allra Heligaste.

Bild 2 Här ser vi offeraltaret gjort av brons, där man offrade tackoffer och förlåtelse offer till Gud.

Tvättkaret av brons som prästerna var tvungna att tvätta sig i innan dom gick in i det heliga. 

En till bild på hur det såg ut i det Heliga, det första rummet.

Här ser vi arken och nådastolen som var placerad i det allra Heligaste bakom förlåten. Och här gick översteprästen in endast en gång per år nämligen vid nyårs firandet. Detta efter att överste prästen hade utfört en renings ceremoni och var också tvungen att ha blodet av ett lamm på örsnibben ena fingret och på ena tån. detta varför att det var endast med hjälp av blodet av ett offer lamm offrat för Israels synder och då inkluderat prästernas synder som prästen kunde komma levande förbi förhänget in till det allra Heligaste, om prästen inte hade utfört renings ceremonin på felsätt så dog överste prästen direkt när han kom in i det allra Heligaste eftersom i det allra Heligaste så var Guds närvaro. Översteprästen hade bjällror av guld längst ner på sin klädnad så att man kunde höra om prästen utförde sin Gudstjänst inför Gud eller om ha hade dött. Man spände även ett rep kring överste prästens midja så att man kunde dra ut honom från det allra Heligaste om det var så att han avled.