UPPENBARELSEBOKEN 5

(Svenska folkbibeln 15)

Upp 5:7 Och Lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen.

"Honom som sitter på tronen" Hur många låter det som sitter på Guds tron? 3? 2?, Det är endast en person som är Gud.

Upp 5:8 Och när det tog bokrullen, föll de fyra väsendena och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld, fulla av rökelse, som är de heligas böner.

Upp 5:9 Och de sjöng en ny sång: "Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag.

Upp 5:10 Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden."

"Åt vår Gud" Låter som att det inkluderar Jesus, vilket vi också ser när vi läser:

Upp 3:2 Vakna upp och stärk det som är kvar och som var nära att dö, för jag har inte funnit dina gärningar fullkomliga inför min Gud. (Jesus säger att han har en Gud)

Joh 20:17 Jesus sade till henne: "Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud."

Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom

Upp 15:3 och sjunger Guds tjänare Moses sång och Lammets sång: "Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud Allsmäktig. Rätta och sanna är dina vägar, du folkens Kung. 4 Vem skulle inte vörda dig, Herre, och prisa ditt namn? Bara du är helig, och alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats."

Denna vers är väldigt viktig eftersom Jesus sjunger till en annan person och sjunger att den personen är allsmäktig och endast den personen är helig. Sedan så är det så att man kan ju undra varför svenska folkbibelns översättare skriver som titel på detta kapitel "Sången till lammet" När det inte är en sång till lammet utan en sång Moses och Lammet sjunger till någon annan. Och i Svenska folkbibelns 98 års översättning kan vi läsa:

Upp 15:3 och sjunger Moses, Guds tjänares, sång och sången till Lammet: "Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung.

Detta är ju väldigt allvarligt att man gör en sådan fel översättning, vad jag tror att det handlar om är att man inte vill att människor ska se detta för då skulle ju människor kunna tro att Jesus inte är Gud. Man vill hjälpa människor att se vad dom tror är sanning. Men deras jobb är att översätta och inte att tolka. Men tyvärr så är det många gånger i svenska folkbibeln som man inte översätter utan tolkar, detta ser man tydligt i Johannes evangeliet kapitel 8 och likaså i Johannes evangeliet kapitel 4.

Sedan när man läser uppenbarelseboken kapitel 4 där tron rummet i himmelen beskrivs så är det väldigt tydligt att det är bara en person som sitter på tronen och inte tre personer. Men sen ser man att att lammet (Jesus) kommer inför Gud i kapitel 5 och vad man får se är när Jesus har uppstått och stigit upp till Himmelen och kommer inför sin Gud. 

Något som jag tycker treenighets troende ska fråga sig när dom läser uppenbarelse boken kapitel 4, 5, är varför beskrivs inte den tredje personen i gudomen den heliga anden? Utan den talas om Han som sitter på tronen alltså en person och lammet vilket blir då två, men borde vi inte se tre personer om nu treenigheten är sann? Att när man ser Guds tron så beskrivs det aldrig tre personer vilket är väldigt märkligt om det nu är tre personer som sitter på tronen. Eller ska vi tro att när vi läser kapitel 5 och det talas om han som sitter på tronen så är det två personer det handlar om och inte en? Eftersom lammet beskrivs vilket är en personen så om treenigheten är sann så betyder han som sitter på tronen egentligen 2 personer. Detta blir ju totalt ologiskt och bevisar att treenigheten inte funkar.

Låt oss gå vidare med kapitlet:

Upp 5:12 Och de sade med hög röst: "Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen."

Om nu Jesus är Gud behöver han ta emot alltså få makten, rikedomen och visheten kraften och äran, härligheten och tacksägelsen? Nej knappast. Utan på grund av att Jesus har varit lydig Gud och lidit och gett sitt liv som offer för världens synder så har Gud Fader upphöjt sin Son till sin högra sida en position som han inte hade tidigare, låt oss läsa några verser som visar detta:

Fil 2:8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset. 9 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, 10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, 2:11 och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. 

Här ser vi att Jesus blir given namnet över alla namn, vilket visar att han inte har haft det namnet innan, för att skriva att Gud har fått namnet över alla namn blir ju väldigt konstigt och ologiskt.

Apg 2:36 Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias."

Vidare:

Upp 5:13 Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga: "Honom som sitter på tronen, honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter." 

Upp 5:14 Och de fyra väsendena sade: "Amen". Och de äldste föll ner och tillbad.

Eftersom Jesus har fått titeln Herre över Guds skapelse så är det inte konstigt att det står som det gör i vers 13 och 14.

Men Gud Fadern har ju såklart en högre ställning än sin Son.

Låt oss läsa några intressanta verser i 1 Krönikeboken kapitel 29:

1Kr 29:23 Then Solomon sat on the throne of the LORD as king instead of David his father, and prospered; and all Israel obeyed him.

1Kr 29:20 And David said to all the congregation, Now bless the LORD your God. And all the congregation blessed the LORD God of their fathers, and bowed down their heads, and worshipped the LORD, and the king. (King james version)

Om nu Guds folk på gamla testamentlig tid kunde tillbe sin kung eftersom han satt på Guds tron vilket innebar att Gud regerade genom kung Salomo, så blir det inte konstigt att man kan buga sig inför Guds Son Jesus Kristus efter Jesus har av Fadern blivit satt som Herre över Guds skapelse.

När man tänker efter så är det tydligt att Jesus inte är den ända sanna högsta Guden utan det är Hans Gud nämligen Fadern som är Gud.

Så när man verkligen granskar och studerar detta kapitel så förstår man att man inte kan i detta kapitel finna något som talar för treenigheten eller att Jesus är Gud.