UTTÅGET FRÅN EGYPTEN

Bibeln är skriven av människor som var inspirerade av Gud, och Gud har talat till oss och beskrivit sanningen för oss på ett sånt sätt så att det går inte att se det på något annat sätt än att Bibeln måste ha varit inspirerad av Gud. Vad jag talar om är Bibelns djupa symboliska språk.

Detta går att förstå när man läser t.ex historien om hur Israel Guds folk blir räddade av Gud ur slaveriet och förtrycket under Farao kungen i Egypten. Gud räddar sitt folk och tar sitt folk ur Egypten.

Detta kan vi läsa om i 2 Mosebok.

Men vad som blir så oförståeligt stort är när man ser symboliken i denna berättelse.

Det första Guds folk gör innan dom går ut ur Egypten är att dom firar den första Påsken. Och vad dom gjorde då var att dom tog ett får som var tvunget att vara felfritt alltså det fick inte finnas någon typ av missbildning och skada. Dom skulle slakta det vid skymningen, och dom skulle ta blodet från lammet som hade blivit slaktat och stryka blodet på dörposten till deras hus, och detta gjorde man för att den sista av dom plågor som Gud straffade Faraos olydnad med var att låta dödsängeln gå genom Egypten och slå alla förstfödda av dom som bode i Egypten. Men ängeln slog inte dom förstfödda som bode i dom husen som hade fått blodet av påskalammets blod struket på dörpåsten.

Efter Påsken så började dom sin vandring. Vad som sedan hände var att dom vandrade genom det röda havet och detta kunde dom göra genom att Gud genom ett mirakel öppnade havet så att Israel Guds folk kunde gå genom havet. Men Egyptens arme satte efter Israel och ville förgöra dom men Gud räddade Israel genom att han dränkte den Egyptiska armen när dom skulle försöka gå egenom röda havet.

När dom sedan fortsatte sin färd så kom dom till öknen Shur där dom under tre dagar inte kunde finna vatten och när dom sedan hittade vatten så gick det inte att dricka på grund av det var bittert. Men Gud visade Moses att han skulle lägga ett sorts träslag i vattnet och då blev det sött, sedan efter Shur så kom dom fram till Elim till dom tolv vattenkällorna och dom sjuttio palmerna.

Efter Elim så kom dom fram till Sinai berg och där kom Gud ner på berget för att ge sitt folk dom bud som dom skulle leva efter, dom tio budorden.

Israel fick efter det vandra i öknen i fyrtio år ledda av Moses. Men Gud hade lovat att dom en dag skulle få komma in i det förlovade landet Kanaan som flödade av honung och mjölk och där fanns allt det goda i överflöd. Så efter att Israel hade vandrat i öknen i fyrtio år så fick dom tillslut komma in i Kanaans land det land som Gud hade lovat dom.

VAD ÄR DÅ DET SOM ÄR SÅ OTROLIGT STORT MED DENNA BERÄTTELSE?

Jo vad som är så otroligt stort med denna berättelse är när man börjar lära sig Bibelns symboliska språk så blir denna berättelse så otrolig, för vad denna berättelse igentligen berättar för oss är nämligen hela nya testamentets historia, berättelsen om hur Gud har räddat människan från synden och den eviga döden genom att låta sin Son Jesus Kristus offras som ett offer för våra synder. Här i 2 Mosebok så beskriver Gud hela sin frälsnings plan i symboliskt språk.

Så låt mig nu visa detta:

När vi ser Israel som slavar under Farao är det i symboliskt språk vi människor som bor här på jorden, och vi människor som lever här på jorden lever i synd på grund av att våra första föräldrar syndade när dom åt av frukten som Gud hade sagt att Adam och Eva inte fick äta av, så när dom trotsade Gud så gick dom emot Guds ord och skillde sig i från Gud, synden kom då in i våra första föräldrars hjärta, och synden gör oss till slavar under vår fiende satan som bedrog våra första föräldrar. Så Farao är symboliskt satan som håller människor som slavar under synden.(Heb 2:14-15, Rom kapitel 6)

Men Gud ville rädda oss från slaveriet under synd tillbaka till en relation med Honom för att han ville inte att vi skulle dö i vår synd så att vi då skulle gå evigt förlorade, för detta är vad synden leder till nämligen evig död (Rom 6:23). Så Gud lovade att en dag sända sin Son Jesus Kristus för att dö för våra synder, att Jesus skulle ta på sig våra synder och dö den döden som blev resutatet av att vi valde att separera oss från Gud som är livets källa. Detta är vad vi ser i symboliken med Påskalammet ( 2Mos 12), för i det symboliska språket i Bibeln så är lammet symbolik för Jesus Kristus:

Joh 1:29

Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Se Guds Lamm som tar bort världens synd! 

1Pe 1:18

Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist. 

Att lammet skulle vara ett felfritt lamm är symboliskt för att Jesus var utan synd han var felfri inför Gud. Sedan så gav Gud instruktioner till Moses om att man inte skulle bryta något av benen på Påskalammet detta gör att det det blir så tydligt att Påskalammet är symboliskt för Jesus offer för våra synder för när det gäller Jesu död på korset så vi vet att när soldaterna kom för att krossa benen på Jesus när Han hängde på korset så hade Han redan dött, så soldaterna gjorde inte det (Joh 19.32-33). Jag tänker inte gå in på varje detalj för det skulle bli så väldigt mycket men det är solklart att Påskalammet är symboliskt för Jesus död på korset för våra synder.

När det gäller att man skulle stryka blodet från lammet på dörrposten så är det så att ett hus i Bibeln är symboliskt för vårat liv (Mat 7:24) och dörrposten är hjärtat, hjärtat är också ett annat ord i Bibeln för vårt sinne och det är ju med hjärtat vi tror (Upp 3:20) Jesus vill att vi ska öppna genom tron vårt hjärta för Honom så när Han manar genom den Heliga Anden på vårt hjärta så vill Han att vi ska öppna vårat hjärta och släppa in oss i vårt liv. Så symboliskt handlar det om är att den som tror på att Jesus har gett sitt blod för våra synder får sina synder förlåtna och räddar då sitt liv. Gud ser på oss som om vi alldrig har syndat för när Gud ser på oss så ser Han Jesus Kristus eftersom han bytte plats med oss, så vi är då fria från straff på domens dag då Gud Fadern kommer att dömma världen genom Jesus hans Son, och Sonen kommer att sända ut sina änglar till att utföra domen. Detta är symboliken med blodet på dörrposten och dödssängeln.

Och vad händer när man har tagit emot tron på att Jesus har räddat oss från synden genom att dö för oss på korset? Jo då tar man nästa steg och man låter sig döpas. Detta är symboliken med att Israel går igenom röda havet, och det är väldigt intressant att det heter just röda havet eftersom vi renas ju från synd genom Jesu blod som är just rött, symbolikst så står dopceremonin för Jesus död och uppståndelse, att vi blir en del av Jesus kropp genom tron och blir då delaktiga i Hans död och uppståndelse, för det är genom Jesus död och uppståndelse som vi blir renade och frälsta från synden, och döden led han ju genom att Han utgjöt sitt blod sitt liv på korset och uppståndelsen skedde genom att Hans Fader uppväckte Honom på tredje dagen från de döda genom att Fadern uppväckte Jesus genom sin Ande. Blod i Bibeln symboliserar liv (3Mos 7:11) och vatten i Bibeln är symboliskt för den Heliga Anden (Joh 7:37-39). Så symboliskt är Israels vandring genom röda havet symboliskt för det steget en människa tar i Guds frälsnings plan när man genom dopceremonin blir del av Jesus död och uppståndelse och detta symboliseras genom att vi ser det symboliska värdet i namnet på havet nämligen röda havet som syboliserar att Jesus gav sitt blod för oss men att också att vattnet symboliserar Guds Andes roll i frälsnings planen genom att Jesus blir född på nytt genom Faderns Anden, och vi blir därför genom tron på Jesus, iklädda Jesus, vi får ta del av Jesu kropp och liv.

Nästa symbolik finner vi i att Israel gick och letade vatten i tre dagar utan att finna något och när dom fann vatten så var det bittert, men att Gud sedan genom att instruera Moses att läga en viss träsort i vattnet gjorde vattnet sött.

Vad jag tror att detta betyder är att Jesus död var en bitter upplevelse, att det var väldigt hemskt och bittert det som Jesus fick gå igenom likaså det som Fadern var tvungen att gå igenom nämligen att vara tvungen att se Sin egen Son bli slagen och torterad till döds för att kunna rädda oss människor tillbaka till en relation med Honom. Men att det till slut ledde genom korset (korset som är gjort av trä) till något sött, alltså något gott och fantastiskt underbart, nämligen att vi kunde nu genom Jesu död och uppståndelse få det eviga livet som gåva! Amen!

Sedan kommer dom tolv vattenkällorna och dom sjuttio palmerna i Elim, jag tror att detta måste handla om är att den Heliga Anden blev utgjuten över världen efter Jesu död och uppståndelse på pingstdagen att efter att vi har döpt oss så får vi ta emot den Heliga Anden som gåva (Joh 14:15-18, Apg 2:38) och detta är vad dom tolv vattenkällorna står för. Varför jag tror detta är för att vi ser här att det talas om vatten som vi vet är symboliskt för Helig Ande och vi har desutom talet tolv som är ett av dom talen i Bibeln som är symboliskt för perfektion och fullkomlighet. Så Elim är symboliskt för att Gud ger oss av sin Heliga Ande som gåva efter dopet.

Nästa del av den symboliska historien är när vi ser Gud komma ner på Sinai berg för att ge sitt folk sina tio bud, och detta är också vad som händer efter att vi har tagit emot den Heliga Anden och blivit födda på nytt genom dopet, vi vill då leva efter Guds bud. Vi får Guds bud skrivet på våra hjärtan.

Eze 36:26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. 

Men sedan så är livet här på jorden en prövning för vi lever ju på en plats där ondska och synd vill få oss på fall, vi lever i värld full av död och elände. Detta är vad dom fyrtio åren i öknen symboliserar den vandring som Israel började efter att dom hade hört Gud talat till dom från Sinai berg, för en öken är en död plats likadant som denna värld är en död och fördömd plats som vi måste leva på en stund. Men att vårt hopp är att vi en dag ska få komma in i det land som Gud har lovat oss om vi tror på Honom alltså Guds eviga rike. Detta är vad Kanaans land symboliserar, nämligen Guds rike.

Och vem är det som leder sitt folk från Egypten till Kanaans land, jo det är ju Moses som leder Guds folk och vad symboliserar detta? Jo Moses symboliserar Jesus i BIbeln (5Mos 18:15) , så Jesus är den som alltid är där för oss och hjälper oss i livet, Han är den som hjälper oss att ta oss till Guds rike. Sedan så är det väldigt intressant att det är ju inte sedan Moses som leder sitt folk in i Kanaan utan det är Josua som tar över som ledare över Israel eftersom på grund av Moses olydnad mot Gud blir straffad genom att Moses inte får se Kanaans land utan Moses dör innan Israel går in landet, och namnet Josua är samma namn som Jesus så detta tydliggör ju bara symboliken i att det är Jesus som leder oss till Guds rike.

Mat 28:20

Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut."