VEM ÄR GUD?

Vem lär Bibeln är Gud?

1Kor 8:5 Ty även om det skulle finnas så kallade gudar, i himlen eller på jorden - det finns också många gudar och många herrar 6 så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. (SFB 98)

Mal 2:10 Har vi inte alla en enda Fader? Har inte en enda Gud skapat oss? Varför handlar vi då svekfullt mot varandra och kränker våra fäders förbund?

Jes 44:24 Så säger HERREN, din återlösare, han som format dig alltifrån moderlivet: Jag, HERREN, är den som har gjort allt, den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden Vem var med mig?

Joh 4:23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 4:24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning."

Mat 6:6 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Mat 6:9 Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn. 6:10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.

Joh 20:17 Jesus sade till henne: "Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud." 

Joh 7:16 Jesus svarade: "Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig.

Mat 23:9 Ni skall inte heller kalla någon på jorden er fader, ty en är er Fader, han som är i himlen.

När man studerar Bibeln så är det tydligt att det bara finns en Gud och Han är bara en Han, Gud är en person inte tre personer i en Gudom utan verkligen bara en varelse. Denna Gud är det som har skapat jorden och allt som finns. Vår Gud och Fader har älskat värden så mycket så att "Han" utgav sin Son Jesus för att vi skulle kunna bli frälsta.

Men tyvärr så är det inte många Kristna idag som tror på detta. Varför det inte är det tror jag är för att vi människor är bra på att göra och tänka som alla andra gör, man vill vara som alla andra, en i gänget. Sedan så är många dåliga på att verkligen studera Bibeln själv och inte bara gå efter vad andra säger och tror. Men vi måste själva studera och försöka förstå Guds ord annars så är vår tro inte vår egen tro utan någon annans tro.

Men det är dags att vända om till Gud vår Fader och prisa och tacka Honom! Och upphöja Honom!


Skapad: 2021-03-08