VEM DOG PÅ KORSET?

DOG GUD PÅ KORSET?

Jesus Guds Son dog på korset men inte Gud själv. För Gud kan inte klä sig i synd, och Gud kan inte dö (1Tim 6:16, 1Tim 1:17, Jes 33:14-16, 2Mos 19:21, 2Mos 33:18-20) När det gäller, Jes 33, 2Mos 19, 2Mos 33, så ser vi att Gud var så Helig så att Moses inte kunde skåda Guds ansikte. Vi ser hur Gud måste ha ett moln mellan sig och människor för att vi inte ska dö. Det är detta som också förklarar varför det kan stå att Mose talade med Gud ansikte mot ansikte. Gud talade med Mose ansikte mot ansikte men det fanns ett moln mellan dom. (Mat 17:5) Så att säga att Gud kom ner till Jorden klädd i människa tror jag är rent andligt farlig att påstå. Den Heliga Guden kan såklart inte klä sig i syndfull männsklig natur.

Sedan så har vi problemet med att Gud är odödlig, Jesus var död i tre dagar, ingen kan ifråga sätta detta (Luk 24:46, Upp 2:8, Gal 1:1) Men treenighetsläran säger att bara Jesus männskliga natur dog men inte hans gudomliga natur, så dom säger att samtigt som Jesus dog så levde han!!? Man kan inte vara död och levande på samma gång. Det jag vet är att Bibeln tydligt lär att Jesus var 100% människa (1 Tim 2:5 ) Detta lär även treenighetsläran, men man säger att Jesus var fullt gud och fullt människa på samma gång.

Gud har gett oss en hjärna och Han har gett oss förmågan att tänka logiskt. Så det är detta vi alltid måste göra och vi måste också komma ihåg att majoriteten av dom som översätter Bibelns grundtext är människor som tror på treenigheten. Varför skulle Gud ge oss en hjärna som kan tänka på ett sätt och sedan förklara sig själv på ett motsat sett. T.ex Gud beskriver sig själv över hela Bibeln som, Jag, Han, alltså i enform, så varför skulle han då vara bestående av tre personer?

När Bibeln överallt lär oss att Jesus var Guds son, så är det nog så att Jesus verkligen var det. Han var inte Gud själv utan Guds enfödde son.

Man kan ju fråga sig också om nu Gud består av tre personer så kan man ju fråga sig om nu den andra personen i gudomen dog på korset och gav sitt liv för våra synder så var det alltså inte fadern eller anden, utan sonen, så det betyder ju att det var en tredjedel av gud som gav sitt liv för oss. Detta blir ju väldigt konstigt, men jag kan inte se det på något annat sätt än att det inte var Gud som gav sitt liv för oss på korset utan att det var Guds enfödde Son Jesus Kristus som dog på korset.

Vad tror ni är lätast? att ge sitt liv för sina barn, eller att se sitt eget barn bli torterad och uppspikad på ett kors och dö en plågsam död? Så klart att det är så fruktansvärt mycket svårare att gå egenom en sådan lidelse att se sitt eget barn plågas så svårt som Jesus fick plågas, och se sin egen Son bli uppspikad på ett kors, och sedan vara tvungen just i det ögonblicket som Sin Son plågas som mest överge Honom, och låta Honom dö ensam! Jesu var tvungen att dö ensam eftersom all synd blev lagd på Honom och därmed blev Han också skilld från Gud.

Mat 27:45-46

Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. 46 Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: " Eli! Eli! Lema sabaktani? " Det betyder: " Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? " 


Men detta är vad vår älskade Fader lätt sig gå egenom för att kunna rädda oss tillbaka till Honom. Detta blir så mycket större än den berättelse som treenigheten ger oss om vad som hände på korset och om hur mycket Gud Fadern älskade oss och vad Han var beredd att göra för att få oss i Hans famn igen.

Prisa Gud vår Fader!!!